Адміністрація

Директор дослідної станції – керівник Центру наукового забезпечення АПВ

Спаський Габрієл Васильович,

кандидат економічних наук

Заступник  директора з наукової роботи – заступник керівника Центру наукового забезпечення АПВ

Шахнович Наталія Федорівна,

Кандидат сільськогосподарських наук

Заступник  директора з наукового забезпечення інноваційного розвитку

Микулін Оксана Миколаївна

Заступник директора з науково-організційних та господарських питань

Балян Ізольда Валерівна

Учений секретар

Матієга Ольга Омелянівна

Головний бухгалтер

Майор Єлізавета Степанівна