Напрямки досліджень

Основні напрямки наукових досліджень:

 • розробка теоретичних та технологічних основ новітніх агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Закарпаття;
 • вивчення закономірностей динаміки показників основних агрохімічних властивостей ґрунтів та розробка заходів з раціонального використання добрив та збереження родючості;
 • збереження зразків генофонду зникаючих рідкісних сортів плодових і горіхоплідних культур, кукурудзи і тютюну з метою ефективного їх використання;
 • вивчення перспективних високоврожайних, адаптованих до факторів навколишнього середовища сортів овочевих, ефіроолійних та  пряно-ароматичних рослин.
 • створення нових високопродуктивних сортів картоплі,  овочевих    і    пряно-ароматичних    культур,   гібридів  кукурудзи  комплексностійких до захворювань та шкідників і забезпечення виробника первинним та елітним насінням високої якості;
 • створення нових сортів тютюну та удосконалення системи насінництва на основі застосування явища апоміксису з метою скорочення селекційного процесу;
 • сортовивчення нових та перспективних для умов області сортів винограду, плодових та плодово-ягідних культур і вдосконалення елементів технології вирощування посадкового матеріалу;
 • удосконалення існуючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в гірській зоні Закарпаття.
 • збереження генофонду та покращення племінних якостей бурої карпатської породи ВРХ;
 • розробка науково-обгрунтованих методів збереження, удосконалення та ефективного використання коней гуцульської породи та їх помісей в господарствах Закарпатської області;
 • удосконалення племінних і продуктивних якостей овець породи прекос в умовах Закарпаття.