Наукова діяльність

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН є головною установою регіонального Центру наукового забезпечення АПВ Закарпатської області. Установа здійснює дослідженняз виконання сімнадцяти ПНД НААН за 29 завданнями (в т.ч. 10 фундаментальних), які спрямовані на розробку та впровадження теоретичних та технологічних основ новітніх агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Закарпаття,  вивчення закономірностей динаміки показників основних агрохімічних властивостей ґрунтів; створення нових високопродуктивних сортів картоплі, тютюну, овочевих і пряно-ароматичних культур, гібридів кукурудзи з високою якістю врожаю; збереження зразків генофонду кукурудзи, тютюну та зникаючих рідкісних сортів плодових і горіхоплідних культур; створення перспективних високоврожайних, адаптованих до факторів навколишнього середовища сортів овочевих і пряно-ароматичних рослин; сортовивчення та сортооновлення винограду, плодових та плодово-ягідних культур і вдосконалення елементів технології вирощування посадкового матеріалу; розробку науково-обгрунтованих методів збереження, удосконалення та ефективного використання бурої карпатської породи великої рогатої худоби та коней гуцульської породи,  їх помісей в господарствах різних форм власності Закарпатської області; розробку науково-практичні рекомендації з питань аналізу економічного розвитку конкурентоспроможних господарських формувань в агропромисловому виробництві  Закарпаття.

ЗДСГДС НААН володіє 25 об’єктами інтелектуальної власності, в числі яких: 1 порода овець - Закарпатський внутріпородний тип овець породи прекос, 2 патенти на фіточай та 22 сорти, що внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, в т.ч.: 8 сортів тютюну, 2 сорти  та гібриди кукурудзи, 4 сорти картоплі, сорт люцерни та 7 сортів пряно-ароматичних та малопоширених овочевих культур. У системі державного сортовипробування знаходяться 2 сорти картоплі, 1 сорт квасолі спаржевої, 1 сорт любистку, 1 сорт перцю пряного та  1 гібрид кукурудзи, оригінатором яких є Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН.

Щорічно  станцією випробовується до  27 та впроваджується  до 50 наукових розробок у різних галузях агропромислового виробництва.

За участі науковців створені та зареєстровані гір­сь­ко­-ка­р­пат­сь­ка по­ро­да овець та внутріпородний тип овець породи прекос під назвою «Закарпатський».

Науковці Центру роблять вагомий внесок у виробництво сільськогосподарської продукції області. Широко проводиться робота по комплексному науковому забезпеченню ряду агроформувань різних форм власності. Розроблені рекомендації по посіву та збору зернових культур, пропозиції по вдосконаленню моніторингу за земельними гірськими схилами Карпат та  теоретичні рекомендації землекористувачам різних форм власності, комплексні програми ведення галузей рослинництва і тваринництва в області, заходи із впровадження у виробництво розробок, які сприятимуть збереженню та підвищенню родючості ґрунтів в Закарпатській області.