Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Головний редактор:

Кормош Світлана Михайлівна, докторсільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією овочевих і пряноароматичних культур.Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Заступники  редактора:

Газуда Михайло Васильович, доктор економічнихнаук, доцент, професоркафедри, ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет», Україна

Савіна Олена Іванівна,докторсільськогосподарських наук,професор,старший науковий співробітник лабораторіїбагаторічних насаджень.Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Відповідальний секретар:

Шейдик Кароліна Артурівна, кандидат сільськогосподарських наук, Старший науковий співробітник лабораторії селекції та виробництва сільськогосподарських культур. Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Члени редакційної колегії:

Балян Ануш Валеріївна, докторекономічних наук,професор,Віце-президент НААН.Національна академія аграрних наук, Україна

Шабатура Тетяна Сергіївна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства Одеського державного аграрного університету, Україна

Матієга Ольга Омельянівнакандидат сільськогосподарських наук, в.о.директора,Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Балян Ізольда Валеріївна, кандидат історичних наук, заступник директора з науково-організаційних та господарських питань, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Жемойда Віталій Леонідович., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Національн, Українаий університет біоресурсів і природокористування України. Україна

Волощук Надія Юріївна, кандидат економічнихнаук, доцент, завідувач кафедри Економіки та менеджменту Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна», Україна

Глущенко Людмила Анатоліївна, кандидат біологічних наук , старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи , Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААНУкраїна

Щербак Оксана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією біотехнології відтворення, Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, Україна

Головач Мирослав Йосипович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії тваринництва. Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, Україна

Бубряк Іван Іванович, кандидат наук, старший науковий співробітник, кафедра біохімії, Оксфордський університет, Великобританія

Дяченко Олексій Петрович,доктор наук з державного управління, доцент,професор, Цзянсуський педагогічний університет. Китай