Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-12.jpg
Каталог колекційних зразків яблуні та груші

Національна Академія  Аграрних Наук України Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна…

Національна Академія  Аграрних Наук України

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція

Центр наукового забезпечення АПВ Закарпатської області

( результати вивчення господарсько-біологічних ознак рідкісних сортів зерняткових культур в умовах Закарпаття)

Велика Бакта 2015 р

  Основна мета даного каталогу є ознайомлення науковців (селекціонерів та сортознавців, які займаються дослідженням культури яблуні та груші) із результатами вивчення зразків різного строку достигання за показниками адаптивності до факторів навколишнього середовища та елементами продуктивності.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/42334645.jpg
Каталог-довідник Колекційних зразків малопоширених ароматичних і лікарських культур

Національна Академія  Аграрних Наук України Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна…

Національна Академія  Аграрних Наук України

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція

Центр наукового забезпечення АПВ Закарпатської області

( результати вивчення зразків за основними цінними ознаками в умовах західного регіону України)

Велика Бакта 2015 р.

В каталозі наведені характеристики сортів ароматичних і лікарських рослин, створених науковцями Закарпатської ДСГДС , які внесено до Державного Реєстру сортів рослин України та характеристика створених сортів , які знаходяться на Державному випробуванні.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-9.jpg
Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС

Монографія Національна Академія  Аграрних Наук України Національний  Науковий Центр «Інститут…

Монографія

Національна Академія  Аграрних Наук України

Національний  Науковий Центр «Інститут Аграрної Економіки»

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція 

Спаський Г.В.

Велика Бакта, 2015 рік

У монографії сформовано теоретичну базу інвестиційного забезпечення економічного зростання та розвитку, обґрунтовано концептуально-методологічні засади інвестиційної діяльності в розвитку сільського господарства та визначені методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в сільське господарство держави.

 Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України, досліджено, що в аграрному секторі відбулося безпрецедентне зниження обсягів виробництва практично всіх видів продукції, що випускається, старіння всіх фондів (на 60-65%). На це вплинули як причини загальноекономічного характеру – погіршення фінансової ситуації в країні, підвищення цін, так і падіння платоспроможного попиту населення.  Поряд з цим, падіння виробництва можна частково пояснити безперешкодним наповненням продовольчого ринку аналогічною імпортною продукцією в результаті лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.

Обґрунтовано  наукові підходи, форми та методи прикордонного співробітництва, аналіз стану аграрного виробництва, визначено проблеми інвестування аграрного сектору, проаналізовано стан розвитку спільних інфраструктурних формувань в аграрній сфері.

Намічено концептуальні підходи щодо формування інвестиційної політики в сільському господарстві, визначено економічну ефективність та здійснено прогнозування розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві України.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-8.jpg
Рекомендації щодо використання оцінки племінних якостей овець закарпатського типу породи прекос при формуванні селекційних груп вівцематок для підвищення м’ясної продуктивності

В рекомендаціях висвітлені дослідження щодо оцінки племінних якостей овець породи прекос закарпатського…

В рекомендаціях висвітлені дослідження щодо оцінки племінних якостей овець породи прекос закарпатського типу при створенні селекційних груп вівцематок володіючих генетичними задатками з підвищеною м’ясністю. В даних дослідженнях враховані методи оцінки за показниками відтворної здатності, молочності, розвитку тварин.

Розраховані на керівників сільськогосподарських та фермерських господарств різних форм власності, галузевих спеціалістів.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-5.jpg
Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2015 року (в Закарпатській області)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській…

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-4.jpg
МОНІТОРИНГ СТЕБЛОВИХ І КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ КУКУРУДЗИ (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю стеблових і кореневих гнилей підготовлено на основі досліджень…

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю стеблових і кореневих гнилей підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, а також розробок провідних науково-дослідних установ України.

В рекомендаціях наводиться характеристика стеблових і кореневих гнилей кукурудзи, методика фітосанітарного моніторингу та інтегрований захист кукурудзи від стеблових і кореневих гнилей.

Рекомендації розраховані на науковців-селекціонерів, фахівців фітосанітарної служби, спеціалістів сільськогосподарських підприємств.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-3.jpg
МОНІТОРИНГ ПІВНІЧНОГО ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗУ КУКУРУДЗИ (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю північного гельмінтоспоріозу підготовлено на основі досліджень…

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю північного гельмінтоспоріозу підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, а також розробок провідних науково-дослідних установ України і Росії.

Рекомендації розраховані на фахівців фітосанітарної служби, науковців-селекціонерів, спеціалістів сільськогосподарських підприємств.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/654357475687.jpg
Особливості технічного забезпечення екологічно безпечного виробництва продукції рослинництва Закарпаття (рекомендації)

Ведення сільськогосподарського виробництва на Закарпатті має свою специфіку і особливості. Характерною особливістю…

Ведення сільськогосподарського виробництва на Закарпатті має свою специфіку і особливості. Характерною особливістю регіону є лісистість та невисокий відсоток площ придатних для сільськогосподарського виробництва, у тому числі найменша по країні площа орних земель.

В рекомендаціях проведено аналіз зональних технологій вирощування сільськогосподарських культур,обґрунтування технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва, наводиться комплекс машин для вирощування основних сільськогосподарських культур в низинній та гірській зонах Закарпаття.

 Рекомендації розроблені на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/3643745785.jpg
Моделі конкурентоспроможних господарських формувань у різних природно-кліматичних зонах Закарпаття (рекомендації)

В рекомендаціях йдеться про підтримку конкурентоспроможності аграрної продукціїї в різних формах господарювання…

В рекомендаціях йдеться про підтримку конкурентоспроможності аграрної продукціїї в різних формах господарювання закарпатської області. Дано аналіз фінансово-глсподарської діяльності всіх форм господарювання аграрного сектору. Намічено конкретні шляхи підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності аграрних підприємств регіону.

Рекомендації розраховані на науковців, викладачів навчальних закладів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, фермерів, землекористувачів, особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/13322.jpg
Рекомендації по використанню сумішки алунітового та цеолітового борошна в годівлі молодняку ВРХ

Рекомендації розроблені на основі наукових досліджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної…

Рекомендації розроблені на основі наукових досліджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону, літературних та науково-довідникових джерел.

Застосування рекомендацій по використанню сумішки алунітового та цеолітового борошна в годівлі молодняку ВРХ дасть змогу використовувати алунітове борошно як альтернативу глауберової солі для поповнення раціонів сірковмісними сполуками до раціонів, що веде до покращення протікання обмінних процесів, інтенсивності росту тварин. Розраховані на керівників та фахівців сільськогосподарських господарств різних форм власності, галузевих фахівців, виробників преміксів.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/6457474.jpg
Теоретично-методологічні аспекти ведення селекції levisticum officinale koch та leonurus guinguelobatus gilib і створення нових конкурентоспроможних сортів

У методиці узагальнено результати досліджень щодо виявлення та створення нових адаптивних джерел для селекції любистку…

У методиці узагальнено результати досліджень щодо виявлення та створення нових адаптивних джерел для селекції любистку лікарського й собачої кропиви п’ятилопатевої за основними господарсько-цінними ознаками, відображено параметри варіабельності кількісних ознак вихідного матеріалу для створення нової моделі сорту.

Обґрунтовано та розкрито методичні підходи щодо створення конкурентоздатних сортів любистку лікарського та собачої кропиви п’ятилопатевої, проведено оцінку вихідного уже створеного матеріалу за основними ознаками, визначено оптимальну схему селекції для одержання сортів пряно-ароматичних і лікарських рослин, проведено оптимізацію добору за основними ознаками із врахуванням особливостей успадкування морфологічних ознак, втілення практичного використання нових підходів до створення конкурентоспроможних сортів і гібридів вищевказаних видів.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-2.jpg
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ВИНОРОБСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В рекомендаціях проаналізовано сучасний стан виноградарства Закарпатської області та мікрозони поширення…

В рекомендаціях проаналізовано сучасний стан виноградарства Закарпатської області та мікрозони поширення нових та районованих сортів винограду, наведено характеристику нових для умов області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовища, які рекомендовані для формування сировинної бази для високоякісного виноробства Закарпатської області. Узагальнено результати наукових досліджень по даному питанню.

Рекомендації розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств виноградно-виноробного профілю, студентів, фермерів, та виноградарів- виноробів любителів.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-1.jpg
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА РІЗНИХ ТИПІВ ВИН З ТРАДИЦІЙНИХ СОРТІВ, КЛОНІВ ТА СОРТІВ ВИНОГРАДУ НОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

В рекомендаціях наведена характеристика нових для умов Закарпатської області сортів винограду з груповою…

В рекомендаціях наведена характеристика нових для умов Закарпатської області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовищ. Запропоновано сорти для формування сировинної бази високоякісного виноробства та технологію виробництва різних типів вин. Узагальнено результати наукових досліджень по даному питанню.

Рекомендації розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств виноградно-виноробного профілю, студентів, фермерів, та виноградарів- виноробів любителів.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-10.jpg
РОЗВЕДЕННЯ, ВИРОЩУВАННЯ ТА ГОДІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЖУЙНИХ ТВАРИН В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ ГІРСЬКОГО КРАЮ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Посібник написаний на основі узагальнення літературних джерел і наслідків багаторічних досліджень авторів…

Посібник написаний на основі узагальнення літературних джерел і наслідків багаторічних досліджень авторів та їх колег Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції та Гірського наукового підрозділу Національної академії аграрних наук.

В розвитку економіки Закарпаття важливу роль відігравали і відіграють жителі села. Вони завжди виступали стабілізатором всіх перебудов та реформаційних процесів. У важкі періоди державотворення всі сфери життя утримували на плаву селяни.

Отже, пріоритетним має бути запровадження в життя інформування і навчання сільських господарів усіх форм власності правильному і раціональному використанню земельних ресурсів, їх живлення, а також розведення, вирощування та утримання с.-г. тварин з метою одержання високих результатів і прибутків, що і зумовило написання цього посібника.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754.jpg
НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ CAPSICUM ANNUM L. CONVAR. LONGUM DC (ПЕРЦЮ ПРЯНОГО СОЛОДКОГО)

У методиці висвітлено наукові питання щодо визначення ботаніко-біологічних особливостей генофонду перцю…

У методиці висвітлено наукові питання щодо визначення ботаніко-біологічних особливостей генофонду перцю пряного солодкого (паприки солодкої). Апробовано технологію диференціації сортів із різною фенотиповістю, проведено оцінку вихідного матеріалу за основними ознаками і виділено джерела за скоростиглістю, продуктивністю, хімічним складом і стійкістю проти факторів навколишнього середовища та основних хвороб і шкідників.

Розроблено методологічні підходи створення моделі сортів на основі модифікації традиційних методів, удосконалено схему селекції для отримання сортів перцю пряного солодкого за коротший термін, відпрацьовані елементи технології вирощування плодів перцю пряного та насіння, розроблено технологію дозарювання та сушіння продукції.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/6363-1.jpg
НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ за 2011-2015 роки

У виданні подані результати досліджень проведених науковими працівниками Закарпатської ДСГДС за період 2011-2015…

У виданні подані результати досліджень проведених науковими працівниками Закарпатської ДСГДС за період 2011-2015 років в галузях землеробства, зернового господарства, картоплярства, садівництва, виноградарства, кормовиробництва, годівлі тварин, вівчарства, скотарства, конярства, механізації та економіки.

Закінчені наукові розробки колективу науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції рекомендуються до впровадження у виробництво господарствами усіх форм власності з метою підвищення економічної ефективності розвитку агропромислового комплексу Закарпаття.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/35434454.jpg
Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2016 року (в Закарпатській області)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по…

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/6363.jpg
НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС

Збірник тез Міжнародної наукової конференціїприсвяченій 70-річчю Закарпатській державній сільськогосподарській…

Збірник тез Міжнародної наукової конференції
присвяченій 70-річчю Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції

У збірнику наведено результати досліджень з актуальних проблем: соціально-економічного розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки, визначені основні інноваційні складові успішного виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрямки вирішення проблем в галузі тваринництва.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/tyutyun.jpg
ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ (класифікатор)

Формування генетичного фонду тютюну розпочато в Україні з 1980 року, що стало послідовним продовженням…

Формування генетичного фонду тютюну розпочато в Україні з 1980 року, що стало послідовним продовженням наукових досліджень науковців Всесоюзного інституту тютюну і махорки в Краснодарі. Започатковано роботу Власовим В.І., Сучковим В.І., Рубан Е. В., Іванова Т. З. та Іваницький К. І., але колекція не була систематизована за ознаками, а лише за сортотипами з наведенням параметрів продуктивності вегетативної маси без дослідження генеративних органів та здатності до насіннєвого розмноження. Тому започатковані нами дослідження є актуальними і цінними при формуванні вітчизняної генетичної бази тютюну.

Ознакові колекції служать для оптимізації складу та обсягу базових колекцій – складових національного генетичного банку рослин України, якою є зокрема колекція тютюну Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, цілеспрямованого залучення, ефективного використання та збереження цінного генофонду.

Нашою метою є виявлення основних генеративних ознак, які впливають на формування продуктивності суцвіття та встановити сорти-еталони з притаманними ознаками їх прояву.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/ehinaczeya.jpg
ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH) В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)

В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо ботанічної і морфо-біологічної…В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо ботанічної і морфо-біологічної характеристики рослин ехінацеї пурпурової. Висвітлено господарське значення культури, а також вимоги рослин до умов навколишнього середовища та розкрито питання технології.

Рекомендації розраховані на сільськогосподарських виробників лікарської сировини, науковців, студентів аграрних навчальних закладів.

Рецензенти: Матієга О.О., к. с. – г. наук, Мельничук О., канд. с. – г. наукhttps://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-11.jpg
Рекомендації щодо вирощування та застосування лофанту ганусового (LOPHANTUS ANISATUS A. BENTH) в умовах низинної зони Закарпаття

В рекомендаціях викладено науково-обгрунтовані та методичні питання щодо ботанічної класифікації, характеристики…

В рекомендаціях викладено науково-обгрунтовані та методичні питання щодо ботанічної класифікації, характеристики й вимог рослин лофанту ганусового до умов навколишнього середовища, надана характеристика зразків колекції та сортів селекції Закарпатської ДСГДС НААН. Висвітлені питання господарського значення, технології вирощування, способів збирання та переробки.

Рекомендації розраховані на сільськогосподарських виробників пряної та лікарської сировини, науковців, студентів аграрних навчальних закладів.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-14.jpg
Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в Закарпатській області в умовах 2017 року

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по…

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/001.jpg
Методичні рекомендації щодо вирощування, збирання та сушіння тютюну

м. Ужгород 2018 До початку 1990-х років тютюнова галузь була найприбутковішою в структурі аграрного…м. Ужгород 2018

До початку 1990-х років тютюнова галузь була найприбутковішою в структурі аграрного виробництва низинних районів Закарпатської області, поки не почалися неоднозначні процеси в новітній економіці України.

На початку 90-х минулого століття, в результаті вторгнення іноземних фірм, які віддали перевагу сировині з Німеччини, США, Греції, Італії, Іспанії, тютюнові плантації скоротилися в сотні разів і за останніми відомостями вони займають 0,001% посівних площ сільськогосподарських культур.

Держава має відроджувати власне виробництво. Так, один із законопроектів пропонує уже з 2017 року зобов’язати транснаціональні компанії за спеціальними ліцензіями використовувати український тютюн для виробництва сигарет. А до 2024 р. частка вітчизняної сировини має досягти 30%. Аби посісти гідне місце на світовому ринку, маємо щороку вирощувати не менше 35 тисяч тонн високоякісного тютюну.

В даних рекомендаціях детально наводяться агробіологічні особливості тютюну, сорти рекомендовані для вирощування в агрокліматичних умовах Закарпаття, технологія вирощування, збирання та сушіння тютюну, а також захист від хвороб та шкідників.

Рекомендації розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/img_20200421_135748.jpg
Каталог зразків тютюну- джерел та донорів цінних ознак

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ  (результати вивчення зразків…

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ

 (результати вивчення зразків за ознаками продуктивності для застосування в селекції тютюну в умовах західного регіону України)

Велика Бакта  2018 р.

Основною метою даного каталогу є ознайомлення науковців ( селекціонерів та сортознавців, які займаються дослідженнями культури тютюн) із результатами вивчення зразків тютюну різних сортотипів за показниками продуктивності та її складових елементів.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/img_20200421_140242.jpg
Формування високопродуктивних комплексів машин, призначених для вирощування основних сільськогосподарських культур регіону

Формування сучасної техніко-технологічної бази агрогосподарств Закарпаття необхідно проводити з урахуванням грунтово-кліматичних…

Формування сучасної техніко-технологічної бази агрогосподарств Закарпаття необхідно проводити з урахуванням грунтово-кліматичних умов, рельєфу місцевості, розмірів та конфігурації полів. При застосуванні високопродуктивних комплексів машин будуть досягнуті значні переваги, а саме: економія ресурсів, збереження та відновлення родючого шару грунту, зниження або усунення грунтової ерозії, поліпшення якості продукції та біологізація виробництва, підвищення рентабельності господарств.

В рекомендаціях наведено розроблені на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та даних наукової літератури високопродуктивні комплекси машин для вирощування основних сільськогосподарських культур Закарпаття.

Розраховані на фахівців сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/3253445754-6.jpg
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОСІННІХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ ПО ПОСІВУ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА РІПАКУ ПІД УРОЖАЙ 2018 РОКУ (В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській…

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/9999.jpg
МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЮТЮНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПОМІКСИСУ

В рекомендаціях викладені результати власних досліджень явища апоміксису у тютюну та узагальнені дослідження…

В рекомендаціях викладені результати власних досліджень явища апоміксису у тютюну та узагальнені дослідження ряду вчених, які спостерігаються при регульованому факультативному апоміктичному розмноженні. Дослідження з цих питань відносяться до найбільш актуальних серед теоретичних основ селекції та в практичному застосуванні новітніх підходів щодо закріплення гетерозису, так як доповнюють знання в галузі популяційної генетики та гетерозису і дозволяють підвищити ефективність створення нових макросистем з широкими адаптаційними можливостями цієї культури. Без підключення апоміксису, як способу закріплення гетерозису та скорочення селекційного процесу усі поставлені питання вирішити якісно і швидко нереально.

Методика рекомендована науковцям для використання в селекції тютюну, а також може використовуватися у навчальному процесі у вищих учбових закладах.

МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЮТЮНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПОМІКСИСУ

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/777-1.jpg
КАТАЛОГ ГЕНЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ

В каталозі наведено результати вивчення генетичної цінності самозапилених ліній кукурудзи в 2016-2020…

В каталозі наведено результати вивчення генетичної цінності самозапилених ліній кукурудзи в 2016-2020 рр. за ознаками продуктивності, адаптивності до умов зовнішнього середовища, стійкості до ураження хворобами та ушкодження шкідниками. Наведена ботанічна характеристика ліній за підвидовим складом, кольором зерна та групами стиглості, виділено джерела господарсько-цінних ознак.

Каталог рекомендовано науковцям для використання в селекції кукурудзи в умовах Західного регіону України

КАТАЛОГ ГЕНЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/111111.jpg
НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЙ АРОМАТИЧНИХ КУЛЬТУР (методичні рекомендації)

НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЙ АРОМАТИЧНИХ КУЛЬТУР (методичні рекомендації)

НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЙ АРОМАТИЧНИХ КУЛЬТУР (методичні рекомендації)

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/888-2.jpg
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ У РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ ЗАКАРПАТТЯ

Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідної роботи проведеної протягом 2019 – 2020 років…

Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідної роботи проведеної протягом 2019 – 2020 років по проекту «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів, як основи сталого розвитку України».

Рекомендації призначені для використання спеціалістами агровиробничого комплексу Закарпаття, а також науковцями Закарпатської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», екологічних організацій, можуть використовуватися у навчальному процесі у закладах різних напрямків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ У РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ ЗАКАРПАТТЯ

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/3333-2.jpg
РЕКОМЕНДАЦІЇ по породно – сортовому складу та технології вирощування зерняткових плодових культур в низинній та передгірській зонах Закарпаття

В рекомендаціях викладені результати вивчення різних сортів та порід плодових культур, їх морфологічні,…

В рекомендаціях викладені результати вивчення різних сортів та порід плодових культур, їх морфологічні, біологічні та адаптаційні властивості, екологічно-безпечна технологія вирощування яблуні та груші в низинній та передгірській зоні вирощування. Запропоновані для виробництва кращі сорти і підщепи для яблуні та груші, окремі елементи екологічно-безпечної технології вирощування та застосування нових препаратів з біозахисним ефектом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ по породно – сортовому складу та технології вирощування зерняткових плодових культур в низинній та передгірській зонах Закарпаття

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/2222-1.jpg
РЕКОМЕНДАЦІЇ по сортовому районуванню та технологія вирощування персика в умовах низинної зони Закарпаття

В рекомендаціях викладені результати вивчення різних сортів персика в умовах Закарпаття, їх морфологічні,…

В рекомендаціях викладені результати вивчення різних сортів персика в умовах Закарпаття, їх морфологічні, біологічні та адаптаційні властивості, технологія вирощування в низинній зоні Закарпаття. Запропоновані для виробництва кращі сорти, окремі елементи технології вирощування та застосування системи захисту насаджень від шкідників та хвороб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ по сортовому районуванню та технологія вирощування персика в умовах низинної зони Закарпаття.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/5555.jpg
Методичні рекомендації оцінки картоплі на стійкість проти фітофторозу. (рекомендації)

Схвалено і рекомендовано до видання Вченою радою Закарпатської ДСГДС НААН України, протокол № 11…

Схвалено і рекомендовано до видання Вченою радою Закарпатської ДСГДС НААН України, протокол № 11 від 27 жовтня 2020 року

Повнішу інформацію можна одержати за адресою: Закарпатська ДСГДС НААН України за адресою: 90252, Берегівський район, с. Велика Бакта, пр. Свободи 17, тел.: (03141) 2-40-79, e-mail: insbakta@ukr.net та в Гірському підрозділі Закарпатської ДСГДС за адресою: 89130, Воловецький район, с. Нижні Ворота вул. Перемоги 7

Методичні рекомендації оцінки картоплі на стійкість проти фітофторозу. (рекомендації)

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/4444-1.jpg
ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ АРОМАТИЧНИХ ВИДІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ЗА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ (методичні рекомендації)

Методичні рекомендації розроблені за результатами виконання ПНД 18 «Овочівництво і баштанництво» Схвалено…

Методичні рекомендації розроблені за результатами виконання ПНД 18 «Овочівництво і баштанництво» Схвалено і рекомендовано до видання Вченою радою Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України Протокол № 11 від 27 жовтня 2020 року

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ АРОМАТИЧНИХ ВИДІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ЗА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ (методичні рекомендації)

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/666-2.jpg
ВІДТВОРЕННЯ ДОБАЗОВОГО ТА БАЗОВОГО НАСІННЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ УКРАЇНИ (методичні рекомендації)

Проаналізовано сучасний стан і перспективи відтворення добазового та базового насіння картоплі. Обґрунтовано…

Проаналізовано сучасний стан і перспективи відтворення добазового та базового насіння картоплі. Обґрунтовано потребу забезпечення насіннєвим матеріалом картоплі товаровиробників різних форм власності. Визначено економічну ефективність виробництва картоплі в гірській зоні Закарпаття. Запропоновано технологію виробництва картоплі у господарствах усіх форм власності. Рекомендації розраховані на керівників та спеціалістів господарств різних форм власності виробників насіннєвої та продовольчої картоплі, власників особистих господарств населення та всіх бажаючих займатися вирощуванням картоплі.

ВІДТВОРЕННЯ ДОБАЗОВОГО ТА БАЗОВОГО НАСІННЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ УКРАЇНИ (методичні рекомендації)