Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Специфічні природно-кліматичні і соціально-економічні особливості Закарпатської області визначили  основні напрямки наукової діяльності установи:

 • розробка і впровадження  контурно-меліоративної  системи  землеробства  та  ґрунтозахисних технологій вирощування  сільськогосподарських  культур;
 • розробка технологій збереження та відновлення продуктивності деградованих природніх лук та пасовищ в гірській зоні Закарпаття;
 • створення нових високопродуктивних  сортів  та  гібридів  кукурудзи, картоплі, тютюну, овочевих та пряно-ароматичних культур з  високою  якістю  врожаю, комплексностійких  до  захворювань  та  шкідників;
 • збереження зразків генофонду кукурудзи, тютюну та зникаючих рідкісних сортів плодових і горіхоплідних культур;
 • розробка та впровадження інтенсивних технологій в рослинництві,  кормовиробництві  та  тваринництві;
 • сортовивчення та сортооновлення винограду, плодових та плодово-ягідних культур і розробка екологічно безпечних технологій вирощування зерняткових культур відповідно до зонального розміщення насаджень Закарпаття;
 • розробка науково-обгрунтованих методів збереження, удосконалення та ефективного використання бурої карпатської породи великої рогатої худоби та коней гуцульської породи, їх помісей в господарствах різних форм власності Закарпатської області;
 •  забезпечення  насіннєвих  господарств  насінням  еліти  зернових, , картоплі, тютюну та сортозаміни, багаторічних трав з метою своєчасного  сортооновлення  та  сортозміни;
 • вивчення та  узагальнення досягнень вітчизняної  та  світової  науки  з питань землеробства, садівництва, виноградарства, тваринництва, економіки і т.д;
 • консультація  сільськогосподарських   підприємств, селянських, фермерських  та  орендних  господарств;
 • організація видання у встановленому  порядку  збірників  наукових праць, брошур, листівок, плакатів, а також  читання  лекцій,  проведення  симпозіумів, семінарів  та  інших  заходів  по  підвищенню  кваліфікації  спеціалістів  агропромислового    комплексу;
 • надання маркетингових та консультативних послуг, розробка, впровадження науково-практичних, технічних досягнень, “ноу-хау”;
 • надання рекламно-видавничих послуг, проведення виставок, ярмарок, аукціонів, інших подібних заходів.

Колектив  Закарпатської  державної сільськогосподарської   дослідної станції виконує науково-дослідні роботи, що входять  у програми  наукових досліджень, за такими напрямами:

 • ПНД 02 «Системи землеробства і землекористування»
 • ПНД 09 «Сталий розвиток Карпатського регіону в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів»
 • ПНД  17 «Генетичні ресурси рослин»;
 • ПНД 20 «Овочівництво і баштанництво» ;
 • ПНД 21 «Картоплярство» ; 
 • ПНД 22 «(Плодове та декоративне садівництво» ;
 • ПНД 23 «Розвиток виноградарства і виноробства» ;
 • ПНД 25 «Кормовиробництво»; 
 • ПНД 28 «Ефіроолійні, лікарські та пряно-ароматичні рослини» ;
 • ПНД 31 «Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві» ;
 • ПНД 36 «Аграрна економіка» ;
 • ПНД 39 «Національна продовольча система» ;     
 • ПНД 44 «Інноваційний розвиток».