Проблеми агропромислового комплексу Карпат

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

EnglishUkrainian

Збірник «Проблеми агропромислового комплексу Карпат» – це міжвідомчий тематичний науковий збірник, заснований у 1991 році

У збірнику публікуються оригінальні   статті вчених та спеціалістів із науково-дослідних і навчальних закладів України, в яких висвітлюються здобутки та перспективи розвитку науки в галузях землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва та економіки.

Тематичний науковий збірникдотримується політики відкритого доступу, що означає, що весь вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати чи пов’язувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора.

Головна мета збірника наукових праць «Проблеми агропромислового комплексу Карпат» – надання широким верствам наукової спільноти можливості обміну інформацією про результати наукових досліджень в галузях землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва та економіки, що сприятиме розвитку сільського господарства.

Завдання збірника:

1.Висвітлювати нові наукові результати, що мають істотне значення в різних областях сільськогосподарських і економічних наук.

2.Забезпечувати міжнародні та міжрегіональні науково-координуючі функції в грамотному, якісному і своєчасному висвітленні основних результатів наукових робіт авторів збірника.

3.Формувати постійний стійкий інтерес у наукової і науково-виробничої громадськості, а також у молодих вчених до збірника, сприяти поширенню наукових знань і розробок у професійних колах спеціалістів різних регіонів України і зарубіжжя.

Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав.

Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Періодичність виходу – 2 рази на рік. Статті публікуються змішаними мовами: українська, англійська та угорська. Журнал друкується за рішенням вченої ради Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН.

Вартість публікації статті у збірнику безкоштовна.

Запрошуємо всіх  до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті.

Адреса редакції: 90 252 Закарпатська обл.. Берегівський р-н., с. Велика Бакта, п-т Свободи 17. Україна

Контактний телефон:+38(095)334-59-92.

E-mail: insbakta@ukr.net

 

                                                                      

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Авторське право © 2021 Insbakta. Всі права захищені.