Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Монографія

Національна Академія  Аграрних Наук України

Національний  Науковий Центр «Інститут Аграрної Економіки»

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція 

Спаський Г.В.

Велика Бакта, 2015 рік

У монографії сформовано теоретичну базу інвестиційного забезпечення економічного зростання та розвитку, обґрунтовано концептуально-методологічні засади інвестиційної діяльності в розвитку сільського господарства та визначені методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в сільське господарство держави.

 Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України, досліджено, що в аграрному секторі відбулося безпрецедентне зниження обсягів виробництва практично всіх видів продукції, що випускається, старіння всіх фондів (на 60-65%). На це вплинули як причини загальноекономічного характеру – погіршення фінансової ситуації в країні, підвищення цін, так і падіння платоспроможного попиту населення.  Поряд з цим, падіння виробництва можна частково пояснити безперешкодним наповненням продовольчого ринку аналогічною імпортною продукцією в результаті лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.

Обґрунтовано  наукові підходи, форми та методи прикордонного співробітництва, аналіз стану аграрного виробництва, визначено проблеми інвестування аграрного сектору, проаналізовано стан розвитку спільних інфраструктурних формувань в аграрній сфері.

Намічено концептуальні підходи щодо формування інвестиційної політики в сільському господарстві, визначено економічну ефективність та здійснено прогнозування розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві України.