Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ

 (результати вивчення зразків за ознаками продуктивності для застосування в селекції тютюну в умовах західного регіону України)

Велика Бакта  2018 р.

Основною метою даного каталогу є ознайомлення науковців ( селекціонерів та сортознавців, які займаються дослідженнями культури тютюн) із результатами вивчення зразків тютюну різних сортотипів за показниками продуктивності та її складових елементів.