інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

Навчально-методичний посібник до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології з садівництва і виноградарства» частина 1 – садівництво розроблено у відповідності до затвердженої програми. Вони сприятимуть кращому засвоєнню знань, набутих при теоретичному вивченні даної дисципліни.

У кожній роботі наведено короткі теоретичні відомості про господарське значення, сортимент, морфологічні, еколого-біологічні особливості та агротехніку вирощування основних плодових і ягідних культур.

Подано перелік питань для самоконтролю, індивідуального та самостійного опрацювання