Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

 

Наукова бібліотека Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

            Наукова бібліотека Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН заснована в 1946 році у складі Закарпатської державної дослідної станції. У методичному плані бібліотека підпорядкована Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН.

            Основними напрямами діяльності бібліотеки є формування, зберігання та організація раціонального використання документально-інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення науково-дослідної діяльності Закарпатської ДСГДС.

         Книжковий фонд бібліотеки формувався протягом тривалого часу на базі попередніх організацій, за змістом багатогалузевий, охоплює всі галузі сільського господарства та суміжні науки.

         Фонд бібліотеки містить усі види і типи друкованих видань: монографії, збірники наукових праць, науково-технологічну документацію (інструкції, технології, рекомендації, ДСТУ, ДОСТи), дисертації, автореферати, звіти про НДР, періодичні видання.

         Загальний фонд складається з книжкового фонду, періодичних видань, нормативно-виробничих документів і нараховує понад 40000 бібліотечних одиниць.

            Основними    користувачами    бібліотеки   є    працівники    Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, а також викладачі та студенти Закарпатського угорського інституті ім. Ф. Ракоці ІІ, працівники Закарпатської філії ДУ «Держгрунтохорона», спеціалісти області в галузі сільського господарства. За довідковою інформацією та методичними рекомендаціями в бібліотеку звертаються також сільськогосподарські товаровиробники, так як наукова бібліотека ЗДСГДС складає найстарішу і найціннішу частину інформаційних ресурсів в аграрній галузі регіону. Тому найдосконалішу і вичерпну інформацію, яка потрібна як для науки, освіти, так і для прибуткового господарювання, користувачі одержують в нашій бібліотеці.

         Обслуговування читачів здійснюється через абонемент, в читальному залі, через МБА.

            Для ефективного використання наявного інформаційного потенціалу в бібліотеці ведуться каталоги: алфавітний і систематичний, а також картотеки – картотека журнальних статей, картотека опублікованих праць наукових співробітників.

         З новинками літератури можна ознайомитись на постійно діючих виставках: «На допомогу вченому», «Нові книги», «Публікації працівників Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції».

         Бібліотека ЗДСГДС знаходиться в упорядкованому приміщенні загальною площею 87 м2, в т.ч. книгосховище – 56 м2, читальна зала на 6 місць.