Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Методичні рекомендації розроблені за результатами виконання ПНД 18 «Овочівництво і баштанництво» Схвалено і рекомендовано до видання Вченою радою Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України Протокол № 11 від 27 жовтня 2020 року

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ АРОМАТИЧНИХ ВИДІВ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ЗА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ (методичні рекомендації)