Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

У статті висвітлено узагальнення наукових досліджень з вивчення перспективного виду для низинної зони Закарпаття OcimumbasilicumL. Широко розкрито господарське значення та перспективи розширення сфери застосування і можливості створення ринку збуту рослинної сировини (пряної зелені) васильків справжніх у даному регіоні.

На основі літературних джерел і результатів власних досліджень висунуто робочу гіпотезу більш повної ботанічної класифікації видів роду OcimumLзагалом, а також визначено місце виду OcimumbasilicumL. Глибоке вивчення колекційних зразків вітчизняної та зарубіжної селекції виду сприяло виявленню особливостей життєвого циклу васильків справжніх в умовах Закарпатської області. Нами виділено основні етапи та періоди розвитку рослин і умови, які впливають на формування вегетативних і генеративних органів рослин. Набуті результати мали практичне застосування у створенні нового конкурентоспроможного сорту Грін Голд (2014) з високими: адаптивними властивостями, якістю сировини і значною часткою виходу ефірної олії для конкретно визначених агрокліматичних умов.

A cikk összefoglalja az OcimumbasilicumL perspektivikus fajának kutatását Kárpátalja alföldi részén. Széles körben ismerteti a bazsalikom gazdasági (háztartási) jelentőségét és felhasználási körének kiszélesítését, valamint a növényi (fűszer nővények) piacának létrehozási lehetőségeit a régióban.

A szakirodalom feldolgozása és a saját kutatási eredmények alapján felvetődött az OcimumL nemzetség fajainak teljesebb botanikai osztályozására vonatkozó munkahipotézis, és meghatározásra került az OcimumbasilicumL faj helye. A faj hazai és külföldi szelekció gyűjtőmintáinak alapos vizsgálata segített felismerni a bazsalikom életciklusának sajátosságait Kárpátalján. Meghatároztuk a növényfejlődés fő szakaszait és periódusait, valamint azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a növények vegetatív és generatív szerveinek kialakulását. A kapott eredmények gyakorlati szempontból hasznosak voltak egy új versenyképes Green Gold (2014) fajta létrehozásában, amelyre jellemző: magas adaptív tulajdonsága, nyersanyag minősége és jelentős az illóolaj-hozama a meghatározott környezeti körülményekhez képest.