Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

В рекомендаціях наведена характеристика нових для умов Закарпатської області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовищ. Запропоновано сорти для формування сировинної бази високоякісного виноробства та технологію виробництва різних типів вин. Узагальнено результати наукових досліджень по даному питанню.

Рекомендації розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств виноградно-виноробного профілю, студентів, фермерів, та виноградарів- виноробів любителів.