Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

В рекомендаціях викладено науково-обгрунтовані та методичні питання щодо ботанічної класифікації, характеристики й вимог рослин лофанту ганусового до умов навколишнього середовища, надана характеристика зразків колекції та сортів селекції Закарпатської ДСГДС НААН. Висвітлені питання господарського значення, технології вирощування, способів збирання та переробки.

Рекомендації розраховані на сільськогосподарських виробників пряної та лікарської сировини, науковців, студентів аграрних навчальних закладів.