інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

Специфічні природно-кліматичні і соціально-економічні особливості Закарпатської області визначили  основні напрямки наукової діяльності установи:

 • розробка і впровадження  контурно-меліоративної  системи  землеробства  та  ґрунтозахисних технологій вирощування  сільськогосподарських  культур;
 • розробка технологій збереження та відновлення продуктивності деградованих природніх лук та пасовищ в гірській зоні Закарпаття;
 • вивчення закономірностей динаміки показників основних агрохімічних властивостей ґрунтів та кругообігу ессенціальних мікроелементів і важких металів в системі ґрунт-рослина;
 • створення нових високопродуктивних  сортів  та  гібридів  кукурудзи, картоплі, тютюну, овочевих та пряно-ароматичних культур з  високою  якістю  врожаю, комплексностійких  до  захворювань  та  шкідників;
 • збереження зразків генофонду кукурудзи, тютюну та зникаючих рідкісних сортів плодових і горіхоплідних культур;
 • розробка та впровадження інтенсивних технологій в рослинництві,  кормовиробництві  та  тваринництві;
 • сортовивчення та сортооновлення винограду, плодових та плодово-ягідних культур і розробка екологічно безпечних технологій вирощування зерняткових культур відповідно до зонального розміщення насаджень Закарпаття;
 • розробка науково-обгрунтованих методів збереження, удосконалення та ефективного використання бурої карпатської породи великої рогатої худоби та коней гуцульської породи, їх помісей в господарствах різних форм власності Закарпатської області;
 •  забезпечення  насіннєвих  господарств  насінням  еліти  зернових, , картоплі, тютюну та сортозаміни, багаторічних трав з метою своєчасного  сортооновлення  та  сортозміни;
 • вивчення та  узагальнення досягнень вітчизняної  та  світової  науки  з питань землеробства, садівництва, виноградарства, тваринництва, економіки і т.д;
 • консультація  сільськогосподарських   підприємств, селянських, фермерських  та  орендних  господарств;
 • організація видання у встановленому  порядку  збірників  наукових праць, брошур, листівок, плакатів, а також  читання  лекцій,  проведення  симпозіумів, семінарів  та  інших  заходів  по  підвищенню  кваліфікації  спеціалістів  агропромислового    комплексу;
 • надання маркетингових та консультативних послуг, розробка, впровадження науково-практичних, технічних досягнень, “ноу-хау”;
 • надання рекламно-видавничих послуг, проведення виставок, ярмарок, аукціонів, інших подібних заходів.

Колектив  Закарпатської  державної сільськогосподарської   дослідної станції виконує науково-дослідні роботи, що входять  у програми  наукових досліджень, за такими напрямами:

 • ПНД 01 «Грунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» ; 
 • ПНД 02 «Новітні системи землеробства і землекористування»; 
 • ПНД 17 «Картоплярство» ; 
 • ПНД 18 «Овочівництво і баштанництво» ;
 • ПНД 19 «Плодівництво та ягідництво» ;
 • ПНД 21 «Виноградарство і виноробство» ;
 • ПНД 22 «Корми і кормовий білок»; 
 • ПНД  24 «Генофонд рослин»;
 • ПНД 26 «Ефіроолійні, ароматичні та лікарські рослини» ;
 • ПНД 31 «Птахівництво»;
 • ПНД 32 « Вівчарство» ;
 • ПНД 37 «Збереження генофонду тварин» ;
 • ПНД 40 «Аграрна економіка» ;
 • ПНД 42 «Харчова і переробна промисловість» ;     
 • ПНД 44 «Інноваційний розвиток».