Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Перехід України на європейські стандарти при виконанні моніторингу ґрунтів, перш за все, означає створення відповідної спостережної мережі та розширення показників, що визначаються, а також інтерпретація отриманих даних, насамперед, екологічних позицій [1].

Для реалізації вимог статті 54 Закону України «Про охорону родючості земель» Закарпатська філія ДУ «Держґрунтохорона» проводить агроекологічне обстеження земель та моніторинг ґрунтів і рослин у мережі спостережень на моніторингових ділянках на землях сільськогосподарського призначення [2]. У агроекосистемах слід постійно проводити контроль за засобами хімізації, радіоактивним забрудненням, станом ґрунтів і розширити спостереження за територіями, які використовуються в землеробстві. Адже моніторинг земель з використанням моніторингових ділянок має важливе науково-практичне значення і дає можливість контролювати стан родючості ґрунтів, а також повніше відображає характеристику оцінки вартості ґрунту.