Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Посібник написаний на основі узагальнення літературних джерел і наслідків багаторічних досліджень авторів та їх колег Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції та Гірського наукового підрозділу Національної академії аграрних наук.

В розвитку економіки Закарпаття важливу роль відігравали і відіграють жителі села. Вони завжди виступали стабілізатором всіх перебудов та реформаційних процесів. У важкі періоди державотворення всі сфери життя утримували на плаву селяни.

Отже, пріоритетним має бути запровадження в життя інформування і навчання сільських господарів усіх форм власності правильному і раціональному використанню земельних ресурсів, їх живлення, а також розведення, вирощування та утримання с.-г. тварин з метою одержання високих результатів і прибутків, що і зумовило написання цього посібника.