інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

  • 07.07.2021
  • startweb2010ua@gmail.com
  • 0
https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/35434454.jpg
Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2016 року (в Закарпатській області)

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних наукової літератури.

Розраховані на фахівців господарств усіх форм власності та власників особистих господарств населення.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/6363.jpg
НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС

Збірник тез Міжнародної наукової конференції
присвяченій 70-річчю Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції

У збірнику наведено результати досліджень з актуальних проблем: соціально-економічного розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки, визначені основні інноваційні складові успішного виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрямки вирішення проблем в галузі тваринництва.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/tyutyun.jpg
ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ (класифікатор)

Формування генетичного фонду тютюну розпочато в Україні з 1980 року, що стало послідовним продовженням наукових досліджень науковців Всесоюзного інституту тютюну і махорки в Краснодарі. Започатковано роботу Власовим В.І., Сучковим В.І., Рубан Е. В., Іванова Т. З. та Іваницький К. І., але колекція не була систематизована за ознаками, а лише за сортотипами з наведенням параметрів продуктивності вегетативної маси без дослідження генеративних органів та здатності до насіннєвого розмноження. Тому започатковані нами дослідження є актуальними і цінними при формуванні вітчизняної генетичної бази тютюну.

Ознакові колекції служать для оптимізації складу та обсягу базових колекцій – складових національного генетичного банку рослин України, якою є зокрема колекція тютюну Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, цілеспрямованого залучення, ефективного використання та збереження цінного генофонду.

Нашою метою є виявлення основних генеративних ознак, які впливають на формування продуктивності суцвіття та встановити сорти-еталони з притаманними ознаками їх прояву.https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/ehinaczeya.jpg
ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH) В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо ботанічної і морфо-біологічної характеристики рослин ехінацеї пурпурової. Висвітлено господарське значення культури, а також вимоги рослин до умов навколишнього середовища та розкрито питання технології.

Рекомендації розраховані на сільськогосподарських виробників лікарської сировини, науковців, студентів аграрних навчальних закладів.

Рецензенти: Матієга О.О., к. с. - г. наук, Мельничук О., канд. с. - г. наук