інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

  • 07.07.2021
  • startweb2010ua@gmail.com
  • 0
https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/met-rek-dlya-mag.png
Ягідництво відкритого і закритого грунту

Навчально-методичний посібник до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЯГІДНИЦТВО ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО ГРУНТУ» розроблено у відповідності до затвердженої програми. Вони сприятимуть кращому засвоєнню знань, набутих при теоретичному вивченні даної дисципліни.

У кожній роботі наведено короткі теоретичні відомості про господарське значення, сортимент, морфологічні, еколого-біологічні особливості та агротехніку вирощування ягідних культур.

Подано перелік питань для самоконтролю, індивідуального та самостійного опрацювання.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/a6-1.png
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ЕКОЛОГІЧНО-ЗБАЛАНСОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ В КОНТЕКСТІ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ

Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідної роботи проведеної протягом 2021 – 2023 років за проектом «Удосконалити комплекс протиерозійних агротехнічних заходів  в ґрунтозахисних системах землеробства гірської зони Українських Карпат»

Рекомендації призначені для використання спеціалістами агровиробничого комплексу Закарпаття, а також науковцями Закарпатської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»,  екологічних організацій, можуть використовуватися у навчальному процесі у закладах різних напрямків.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/rozvedennya-pdf.jpg
РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗВЕДЕННЯ, ВИРОЩУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПОГОЛІВ'Я ХУДОБИ В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗАКАРПАТТЯ

Рекомендації написані на основі узагальнення літературних джерел і наслідків багаторічних досліджень авторів лабораторії тваринництва Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України та їх колег.

Розрахований на фахівців сільськогосподарських та фермерських господарств всіх форм власності агропромислового комплексу Карпат гірського краю зацікавлених у зростанні виробничих показників органічної екологічно чистої сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва.

В розвитку економіки Закарпаття важливу роль відігравали і відіграють жителі сіл. Отже, пріоритетним має бути запровадження в життя інформування і навчання сільських господарів всіх форм власності правильному методу розведення, вирощування та утримання с-г тварин з метою одержання високих результатів і прибутків, що і зумовило написання рекомендацій.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/nauk-dosl.png
Методологія і організація наукових досліджень

Матеріал викладено у вигляді лекційного матеріалу та практичних занять за модулями викладання «Методологія і організація наукових досліджень».

Посібник розрахований для підготовки студентів з розширеним напрямом вивчення плодоовочівництва і виноградарства.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/funduk2023-pdf.jpg
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ФУНДУКА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо вирощування фундука, методи закладки садів, сортовий потенціал та елементи технологій і вирощування садивного матеріалу фундука, які культивуються в Україні.

Матеріали розраховані для підготовки студентів з розширеним напрямом вивчення плодоовочівництва і виноградарства та на спеціалістів сільськогосподарських підприємств, фермерів при вирощуванні фундука у різних формах господарювання.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/met-rek-chast-2.png
Сучасні технології з садівництва і виноградарства частина 2 - виноградарство

Навчально-методичний посібник до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології з садівництва і виноградарства» частина 2 – виноградарство розроблено у відповідності до затвердженої програми. Вони сприятимуть кращому засвоєнню знань, набутих при теоретичному вивченні даної дисципліни.

У кожній роботі наведено короткі теоретичні відомості про господарське значення, сортимент, морфологічні, еколого-біологічні особливості та агротехніку вирощування винограду.

Подано перелік питань для самоконтролю, індивідуального та самостійного опрацювання

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/met-rek-do-zanyat.png
Сучасні технології з садівництва і виноградарства частина 1 – садівництво

Навчально-методичний посібник до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології з садівництва і виноградарства» частина 1 - садівництво розроблено у відповідності до затвердженої програми. Вони сприятимуть кращому засвоєнню знань, набутих при теоретичному вивченні даної дисципліни.

У кожній роботі наведено короткі теоретичні відомості про господарське значення, сортимент, морфологічні, еколого-біологічні особливості та агротехніку вирощування основних плодових і ягідних культур.

Подано перелік питань для самоконтролю, індивідуального та самостійного опрацювання

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/a6-zah-1.png
ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ГРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І РАЦІОНАЛЬНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ ТА РИЗИКІВ ПРОЯВУ ПОСИЛЕННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ

Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідної роботи проведеної протягом 2021 – 2023 років по програмі «Удосконалити комплекс протиерозійних агротехнічних заходів в ґрунтозахисних системах землеробства гірської зони Українських Карпат». Рекомендації призначені для використання спеціалістами агровиробничого комплексу Закарпаття, а також науковцями Закарпатської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»,  екологічних організацій, можуть використовуватися у навчальному процесі у закладах різних напрямків.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/bakta-kartoplya.png
ТЕРМІНИ РЕПРОДУКУВАННЯ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ СОРТІВ ВЛАСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ.

Висвітлено загальні питання насінницької роботи і подано аналіз стану виробництва елітного насінного матеріалу сортів картоплі в умовах гірської зони Карпат та ураження вірусними захворюваннями вирощеної еліти та репродукцій.

Рекомендації розраховані на керівників та спеціалістів господарств різних форм власності виробників насіннєвої та продовольчої картоплі, власників особистих господарств населення та всіх бажаючих займатися вирощуванням картоплі.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/bakta-vynograd.png
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо створення карти територій для подальшого розвитку виноградарства та виноробства у Закарпатській області

В методичних рекомендаціях висвітлюється природно-кліматичні умови та рельєф місцевості, який дозволяє вирощувати виноград високої якості у низинній та передгірній зонах Закарпатської області та оптимізувати розміщення насаджень винограду в залежності від сортових властивостей та ґрунтово-кліматичних факторів і на основі цього сформувати банк даних площ територій, з визначенням їх меж, придатних для вирощування екологічно чистої сировини.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/apomikty-2023-2-pdf.jpg
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОБОРУ АПОМІКТИЧНИХ ГЕНОТИПІВ

Методичні рекомендації включають в себе опис актуальних проблем сучасної генетики і селекції тютюну, вивчення генетичної структури окремих ознак і функцій, які відповідають за потенціал продуктивності і забезпечення високої адаптивності організму.

Методичні рекомендації розраховані на науковців, студентів аграрних навчальних закладів.

https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/agrobiznes2023-1-pdf.jpg
ПРАКТИКУМ З АГРОБІЗНЕСУ ТА МАРКЕТИНГУ В ПЛОДООВОЧІВНИЦТВІ ТА ВИНОГРАДАРСТВІ

Практикум розрахований для підготовки студентів з розширеним
напрямом вивчення плодівництва, овочівництва та виноградарства, агрономів- садоводів та фермерів.