Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС

Монографія

Національна Академія  Аграрних Наук України

Національний  Науковий Центр «Інститут Аграрної Економіки»

Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція 

Спаський Г.В.

Велика Бакта, 2015 рік

У монографії сформовано теоретичну базу інвестиційного забезпечення економічного зростання та розвитку, обґрунтовано концептуально-методологічні засади інвестиційної діяльності в розвитку сільського господарства та визначені методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в сільське господарство держави.

 Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України, досліджено, що в аграрному секторі відбулося безпрецедентне зниження обсягів виробництва практично всіх видів продукції, що випускається, старіння всіх фондів (на 60-65%). На це вплинули як причини загальноекономічного характеру – погіршення фінансової ситуації в країні, підвищення цін, так і падіння платоспроможного попиту населення.  Поряд з цим, падіння виробництва можна частково пояснити безперешкодним наповненням продовольчого ринку аналогічною імпортною продукцією в результаті лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.

Обґрунтовано  наукові підходи, форми та методи прикордонного співробітництва, аналіз стану аграрного виробництва, визначено проблеми інвестування аграрного сектору, проаналізовано стан розвитку спільних інфраструктурних формувань в аграрній сфері.

Намічено концептуальні підходи щодо формування інвестиційної політики в сільському господарстві, визначено економічну ефективність та здійснено прогнозування розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві України.