Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

У методиці узагальнено результати досліджень щодо виявлення та створення нових адаптивних джерел для селекції любистку лікарського й собачої кропиви п’ятилопатевої за основними господарсько-цінними ознаками, відображено параметри варіабельності кількісних ознак...
Національна Академія  Аграрних Наук України Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція Центр наукового забезпечення АПВ Закарпатської області ( результати вивчення зразків за основними цінними ознаками в умовах західного регіону України)...
Рекомендації розроблені на основі наукових досліджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону, літературних та науково-довідникових джерел. Застосування рекомендацій по використанню сумішки алунітового та цеолітового борошна...
Формування сучасної техніко-технологічної бази агрогосподарств Закарпаття необхідно проводити з урахуванням грунтово-кліматичних умов, рельєфу місцевості, розмірів та конфігурації полів. При застосуванні високопродуктивних комплексів машин будуть досягнуті значні переваги, а саме:...
Науково-практичні рекомендації по технології вирощування кукурудзи в умовах Закарпатської області підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, а також розробок провідних науково-дослідних установ України та досягнень...
Закарпатська Державна сільськогосподарська дослідна станція НААНУ  (результати вивчення зразків за ознаками продуктивності для застосування в селекції тютюну в умовах західного регіону України) Велика Бакта  2018 р. Основною метою даного...