інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

Публікації Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку

                                                                                                                                2021 рік

Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

 1. Hazuda M., Makukh T., Voloshchuk N. Institutional and financial support of development of rural areas. Proceedings of the 2021 VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 2, Pila 21 – 22 October 2021. P.292-308.

      DOI: https://doi.org/10.14595/CP/02/0185  (WOS).

Публікації у виданнях категорії «Б»

 1. Талавиря М.П., Газуда Л.М., Газуда М.В. Перспективи розвитку біоекономіки замкнутого циклу в Україні. Геополітика України: історія та сучасність: збірник наукових праць. 2021. Вип. 2(27). С. 128-138.

     DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2021.1(27).128-138

 1. Савіна О.І., Матієга О.О., Шейдик К.А., Глюдзик-Шемота М.Ю. Організація комп’ютерного сервісу та моделювання селекції на якість тютюнової сировини / Аграрні інновації. № 10. 2021. С.104-114. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.10.17
 2. Герцег В.А. Інституційне забезпечення інфраструктурного розвитку територій сільської місцевості. Актуальні проблеми економіки. 2021, 7-8: С. 33-46. URL:https://eco-science.net/wp-content/uploads/2021/07/07-08.21._topic_-Victoria-A.-Herceg.-32-40.pdf

Розділи в монографіях

1.Газуда М. В., Волощук Н. Ю., Сойма С. Ю. Управлінська складова забезпечення сталого розвитку туризму.Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання сьоме / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2021. – 448 с  (С. 10-22)  https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36878

 1. Газуда Л.М., Газуда С.М., Ерфан В.Й. Регіональні особливості розвитку сфери туризму та гостинності. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання сьоме / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2021. – 448 с (С. 247-259) https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36878

Науково-довідкові видання  https://insbakta.org.ua/naukovi-vydannya/

 1. Савіна О.І., Матієга О.О, Шейдик К.А., Глюдзик М.Ю., МЕТОДИКА ІНДУКЦІЇ АПОМІКСИСУ ТЮТЮНУ Методичні рекомендації 2021р С 48

2.Фандалюк А. В., к. с.-г. н., Бандурович Ю.Ю., Бондарчук Т.М. ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ У РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ ЗАКАРПАТТЯ Методичні рекомендації 2021р С 36

 1. Газуда Леся Михайлівна Балян Ануш Валеріївна Газуда Михайло Васильович Волощук Надія Юріївна Газуда Сергій Михайлович РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Науково-прикладні рекомендації 2021р С 67 ISBN 978-617-7868-84-1
 2. Р.Г.Філеп ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ СИЧУЖНОГО СИРУНауково-прикладні рекомендації 2021р С 20

Тези міжнародних та всеукраїнських конференцій

1.Кормош С. М., Наливайко Т. І., Повлін І. Е., Митенко І. М. Генетичне розмаїття роду  AGASTACHE L. У колекційному розсаднику Закарпатської державної с/г дослідної станції // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. P. 14-21. URL:https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovationsand-development-prospects-29-31-avgusta-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

 1. Кормош С. М., Наливайко Т. І., Повлін І. Е., Митенко І. М. Розширення видового і сортового складу вихідного матеріалу васильків (OCIMUM L.) на Закарпатті // European scientific discussions. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. P. 16-20. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaeuropean-scientific-discussions-12-14-sentyabrya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

3.Nagy M., Poráčová J., Balázs P., Konečná M., Povlin I., Kormos S. M. and at. ODOVZDÁVANIE POZNATKOV Z FARMAKOGNÓZIE A LEGISLATÍVNEHO POZADIA DOPLNKOVEJ A ĽUDOVEJ MEDICÍNY VO SVETLE NOVÝCH ŠTANDARDOV VO VZDELÁVANÍ BUDÚCICH UČITEĽOV NA SLOVENSKU. Inovatívne metódy a formy vzdelávania: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice, 2021. p.129-140

ISBN: 978-80-553-3886-6

 1. Газуда Л., Газуда М., Волощук Н. Регіональні особливості інноваційного розвитку аграрної сфери.Modern directions of scientific research development. BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. 918 p. С. 818-823. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-28-30-oktyabrya-2021-godachikago-ssha-arhiv/.
 2. Газуда С.М., Ерфан В. Й., СоймаС. Ю., Індус К. П. АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.Moderndirectionsofscientificresearchdevelopment. BoSciencePublisher, Chicago, USA. 2021. 918 p. С. 812-818.URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-28-30-oktyabrya-2021-godachikago-ssha-arhiv/.
 3. Талавиря М.П., ГазудаЛ.М., Газуда М.В. Окремі аспекти формування біоекономіки замкнутого циклу в Україні. Modern science: innovations and prospects SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. 804 p.С 736-741. URL: https://sciconf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modernscience-innovations-and-prospects-7-9-noyabrya-2021-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
 4. Збарський В. К., Кальченко С. В., Газуда С.М.СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. Modern science: innovations and prospects SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021.804 p.С 713-718. URL: https://sciconf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modernscience-innovations-and-prospects-7-9-noyabrya-2021-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
 5. Кормош С.М., Доктор Н.М., Новицька Н.В., Волков І.І. «Оцінка колекційних зразків лофанту ганусового за урожайність в умовах Закарпаття.»

Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння

 1. Т. 4. С. 60-68.https://science.udau.edu.ua/ua/vi-naukovij-forum-naukovij-tizhden-u-krutah. http://www.dsmayak.com.ua/files/tom-4-osnovni-2021.pdf
 2. Кормош С.М., Митенко І.М., Nagy.Melinda, Повлін І.Е. «Мінливість ефірної олії у рослинах колекційних зразків лофанту ганусового в умовах Закарпаття.» Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:– Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021 С. 158-160

https://www.science-community.org/uk/node/

                                                                                                                                2022 рік

Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

 1. S. Kalenska, N. Novitska, V. Kalenskij, L. Garbar, T. Stolyarchuk,N. Doktor,
 2. Kormosh, A. Martunov. The efficiency of combined application of mineral fertilizers, inoculants in soybean growing technology, and functioning of nitrogen-fixing symbiosis under increasing nitrogen rates. Agronomy Research, 20 (4).2022. P.730-751. / https://doi.org/10.15159/AR.22.075 (Scopus)
 3. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Yurii Lavrynenko, Olena Piliarska, Pavlo Zabara, Serhii Zaiets, Andrii Tyshchenko, Serhii Mishchenko, Svіtlana Kormosh.Productivity of lines – parental components of maise hybrids depending on plant density and application of biopreparation under drip irrigation. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 1, 2022. Р. 695-704. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 695. http://managementjornal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volum 22_1_2022.pdf/ (WoS)/

3 Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Tonkha, O., Tsyz, O., Shkinder-Barmina, A., Verkholantseva, V., Palianychka, N., Mushtruk, M., & Rozbytska, T. (2022). Factorial analysis of taste quality and technological properties of cherry fruits depending on weather factors. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, 341–355. DOI: https://doi.org/10.5219/1766

 1. Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., Tymoshchuk, T., & Shkinder-Barmina, A. (2022). Assessment of the influence of weather factors on the quantitative indicators of sweet cherry fruits by Ridge regression. Scientific Horizons, 25(5), 60-73 / DOI: 10.48077/scihor.25(5).2022.60-73,

DOI:https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-25-5-2022/otsinka-vplivu-pogodnikh-aktoriv-na-kilkisni-pokazniki-plodiv-chereshni-metodom-ridge-regresiyi

 1. Ivanova, І., Serdyuk, М., Malkina, V., Tonkha, О., Tsyz, O., Mazur, B., Shkinder-Barmina, A., Herasko, T., & Havryliuk, O. (2022). Cultivar features of polyphenolic compounds and ascorbic acid accumulation in the cherry fruits (Prunus cerasus L.) in the Southern Steppe of Ukraine. Agronomy Research, 20(3), 588–602,

DOI: https://doi.org/10.15159/AR.22.065

Публікації у виданнях категорії «Б»

 1. Газуда Л., Волощук Н., Індус К. Функціональна взаємозумовленість маркетингових підходів. Геополітика України: історія та сучасність: збірник наукових праць. 2022. Вип. 1(28). С.117-124. DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2022.1(28).117-124
 2. Газуда Л. М., Готра В.В. Напрями розвитку сільських територій України в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка”. 2022.

Вип. 2(60). С.27-33.   DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).27-335 

 1. Герцег В.А., Газуда Л.М. Комплексний підхід до забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій. Геополітика України: історія і сучасність: збірник наук. праць. 2022, 2(29). С. 153-163. URL:http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/271583

 DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2022.2(29).152-163

 1. Герцег В.А. Регіональні аспекти формування інфраструктури аграрного ринку і сфери туризму Геополітика України: історія і сучасність: збірник наук. праць. 2022, 2(29). С. 176–182. DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2022.2(29).176–183
 2. Герцег В.А. Перспективи інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія: «Регіональна економіка». 2022, 19(75). С.58-66. DOI: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-6
 3. Доктор Н.М., Новицька Н.В., Кормош С.М., Пилипенко В.С., Мартинов О.М. Урожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) залежно від інокуляції та удобрення в умовах Закарпаття України. Аграрні інновації. № 13 (2022). С. 53‒57. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.13.8

Монографія

 1. Талавиря М.П., Газуда М.В., Газуда Л.М. Розвиток сільських територій в Європейському Союзі : монографія. Ужгород: ПП Бреза, 2022. 504 с. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u375/monografiya.

Розділи в монографіях

 1. Газуда Л., Ерфан В., Лукіта О. Агротуристичні принади розвитку сільських територій. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання восьме / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2022. – 408 с. (С. 155-168) https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21995/1/Rozd%202.7.pdf

2.Глюдзик-Шемота М.Ю., Салька О.Ю., Савіна О.І., Шейдик К.А., Матієга О.О.The latest basics of agricultural development: collective monograph / Zaitseva I. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 163 р. 3.1 Особливості росту і плодоношення червономякушних сортів яблуні в умовах Закарпаття 10.46299/ ISG.2022.MONO.AGRO.2.3.1

Науково-довідкові видання  https://insbakta.org.ua/naukovi-vydannya/

 1. Газуда Л.М., Балян А.В., Газуда М.В., Волощук Н. Ю., Газуда С. М. «ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АГРАРНИХ БРЕНД-ТЕХНОЛОГІЙ» Теоретично-прикладні аспекти 2022р. С.36

Публікації у інших наукових періодичних виданнях

Збірник  ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ ВИПУСК 29-30. 2022 https://insbakta.org.ua/zbirnyk/

 1. О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. Ц. ЖУКОВСЬКА НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ/DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/04.
 2. 2А. В. ФАНДАЛЮК, В. С. ПОЛІЧКО, В. В. КАНАЙЛО.

ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/03.

 1. Ю. М. ЯНОЧКО, А. В. ФАНДАЛЮК, Є. О. ПОПОВИЧ

ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ ТА БІОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/05.

 1. А. В. ФАНДАЛЮК, І. В. КОМАР, А. І. ЧОПАК.

ДИНАМІКА ВМІСТУ РУХОМИХ СПОЛУК ФОСФОРУ У ГРУНТАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/06.

 1. Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК, В. О. РОМАНКО

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/08.

 1. О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. П. ПОСТОЄНКО.

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, НЕЗБАЛАНСОВАНИХ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ЖИВЛЕННЯ ПРИ ВНЕСЕННІ ЇХ ПІД КУКУРУДЗУ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/09.

 1. В. В. ГОРДІЄНКО, В. В. КАНАЙЛО, Т. В. КАНАЙЛО.

ВИВЧЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ БУЛЬБ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/11.

 1. В. М. КОЗИК. ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕГРАДОВАНИХ СІНОКОСІВ І ПАСОВИЩ У ГІРСЬКІЙ ЗОНІ КАРПАТ

DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/12.

 1. О. І. МИСЬКО, О. О. МАТІЄГА, О. М. ГУДЗОВАТА

ІНЦУХТ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ – ДОНОРИ ЦІННИХ ОЗНАК DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/13.

 1. О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. Ц. ЖУКОВСЬКА, Л. В. ФОДОР.

НОВІ ВИДИ ВИНОПРОДУКЦІЇ ТИПУ ВЕРМУТІВ НА ОСНОВІ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/14.

 1. Н. Ф. ШАХНОВИЧ. ОЦІНКА АДАПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/15
 2. Й. С. ВИСОЧАНСЬКИЙ, Н. Л. РЕЗНИКОВА. ВИРОЩУВАННЯ, УТРИМАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИВ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/16.
 3. Л. ГАЗУДА, М. ГАЗУДА, Н. ВОЛОЩУК.ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/17.
 4. М. ГАЗУДА, С. ГАЗУДА, В. ЕРФАН. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ БРЕНД-ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОР DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/19.
 5. Л. ГАЗУДА, Н. ВОЛОЩУК, О. МАТІЄГА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ DOI:https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/21

Тези міжнародних конференцій

1.Савіна О. І., Шейдик К. А., Матієга О. О., Цвігун Д. І., Дудкін Д. О. МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ПОШИРЕНИХ СОРТІВ ФУНДУКА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТ  Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (January 23-25, 2022) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. 766 p.  С 55-61 URL:https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-23-25-yanvarya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/

2.Савіна О. І., Шейдик К. А., Желтвай П. Ф. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АБРИКОСА ЧОРНОГО В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ  Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (January 23-25, 2022) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. 766 p.  С 62-68 URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-23-25-yanvarya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/

                                                                                                                                2023рік

Публікації у виданнях категорії «А»

 1. S.I. Kondratenko; O.P. Samovol; S.M. Kormosh; I.M. Mytenko; O.V. Poznyak; L.V. Chaban. Prediction of the breeding value of leaf lettuce mutant lines according to the correlation between the manifestation of qualitative and quantative traits. Agricultural Science and Practice? 2023 (11.01) DOI:10.15407/agrisp10.02.046. URL: https://doi.org/10.15407/agrist10.02.046

Публікації у виданнях категорії «Б»

 1. Газуда Л., Газуда С., Лукіта О. Засади формування біодинамічного аграрного господарювання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка”. 2023. Вип. 1(61). С. 56-62. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023(61).56-625 
 2. Газуда, М., Газуда, Л., &Алмашій, Я. Науково-теоретичні аспекти циклічності розвитку

економіки. Науковий вісник Полісся, 2023. 1 (26). 7–18.

 DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-1(26)-7-18

 1. С.М Газуда, ВА Герцег, МД Оприсок.  Вдосконалення системи управління персоналом у сфері аграрного розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. 2023. 2(62). С. 39-44.DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).39-44
 2. С. Газуда, В. Герцег, В. Андришин. Регіональні особливості використання аграрних ресурсів. Геополітика України: історія і сучасність.2023, 2(31). С. 206-214.

           DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2023.2(31).206–214 

Тези міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Кормош С.М., Кондратенко С.І., Митенко І.М. МІНЛИВІСТЬ OCIMUM BASILICUM L. ПІД ВПЛИВОМ КОЛХІЦИНУ. SCIENTISTS AND MODERN THEORETICAL IDEAS: Abstracts of XXXV International Scientific and Practical Conference (September 04-06, 2023).

      Haifa, Israel, 2023. Р. 8-11.

      https://eu-conf.com/ua/events/scientists-and-modern-theoretical-ideas/

 1. Митенко І.М., Ільїнова Є.М., Кормош С.М. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ПОМІДОРА ЇСТІВНОГО. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: матер. ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 28 лютого – 1 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 2. С. 82-85. http://www.dsmayak.com.ua/files/ovochivnyctvo-tom2-2023.pdf

Підручники та навчальні посібники https://insbakta.org.ua/naukovi-vydannya/

 1. . О.І.Савіна, В.В.Симочко, П.Ф. Желтвай, О.О. Матієга, І.В. Балян, Практикум з агробізнесу та маркетингу в плодоовочівництві та виноградарстві. Навчально-методичний посібник 2023р С 227
 2. Савіна О.І., Шейдик К.А., Глюдзик–Шемота М.Ю. Методологія і організація наукових досліджень Навчально-методичний посібник 2023р С 156
 3. Савіна О.І., Салька О.Ю., Желтвай П.Ф., Шейдик К.А. «Сучасні технології з садівництва і виноградарства» частина 1 – садівництво. Навчально-методичний посібник 2023р С 104
 4. Савіна О.І., Симочко В.В., Зозуля С.С., Шейдик К.А.. «Сучасні технології з садівництва і виноградарства» частина 2 – виноградарство. Навчально-методичний посібник 2023р С 139
 5. Савіна О.І., Желтвай П.Ф., Дуднік Д.О., Шейдик К.А. «Ягідництво відкритого і закритого грунту» Навчально-методичний посібник 2023р С 36

Науково-довідкові видання  https://insbakta.org.ua/naukovi-vydannya/

 1. Савіна О.І., Матієга О.О., Шахнович Н.Ф., Симочко В.В., Шейдик К.А. «Методичні рекомендації щодо вирощування фундука.» Методичні рекомендації 2023р С.98
 2. Савіна О.І., Матієга О.О., Глюдзик-Шемота М.Ю., Балян І.В. «Методичні рекомендації щодо добору апоміктичних генотипів». Методичні рекомендації 2023р С.32
 3. Фандалюк А.В., Поличко В.І., Радзуцький К.В., «Заходи щодо охорони ґрунтів від ерозії і раціонального їх використання у контексті змін клімату та ризиків прояву посилення водної ерозії.» Науково-методичні рекомендації 2023р С.28
 4. Фандалюк А.В., Поличко В.І., Радзуцький К.В «Технологічні основи формування високопродуктивних екологічно-збалансованих агроландшафтів гірської зони Карпат в контексті протиерозійних заходів щодо збереження та підвищення  продуктивності гірських екосистем.» Науково-методичні рекомендації 2023р С.30
 5. Савіна О.І. – д.с-г.н., проф., Матієга О.О, к.с.-г.н, Фандалюк А.В., к.с.-г.н, Балян І.В., к.іс.н. «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо створення карти територій для подальшого розвитку виноградарства та виноробства у Закарпатській області». Методичні рекомендації С.38
 6. Височанський Й.С. «РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗВЕДЕННЯ, ВИРОЩУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗАКАРПАТТЯ» Науково-практичні рекомендації 2023р С.48
 7. Газуда Л.М., Газуда С.М., Волощук Н.Ю., Семененко І.С. « Формування підходів до управління та розроблення технології брендингу в аграрній сфері» Науково-практичні рекомендації 2023р С.50

Публікації у інших наукових періодичних виданнях

Науковий журнал «Наука про рослини (агрономія, садівництво, виноградарство)»

https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01

 1. БАНДУРОВИЧ Ю.Ю., ПОЛІЧКО В.С., ТОВТ Т.Е. ЯКІСНА ОЦІНКА ГРУНТІВ ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ . DOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-1
 2. КОРМОШ С.М., ПОВЛІН І.Е., МИТЕНКО І.М., НОДЬ М. ЗБАГАЧЕННЯ ФЛОРИ ЗАКАРПАТТЯ НОВИМИ АРОМАТИЧНИМИ ВИДАМИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯDOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-2
 3. МАТІЄГА О.О., КАНАЙЛО В.В., КАНАЙЛО Т.В. СИСТЕМA АГРОТЕХНІЧНИХ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТDOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-3
 4. РАДЗЕЦЬКИЙ В.К., КОМАР І.В. СУЧАСНИЙ ЯКІСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІDOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-4
 5. ФАНДАЛЮК А.В. УМІСТ ГУМУСУ У ГРУНТАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІDOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-5
 6. ФАНДАЛЮК А.В., КОМАР І.В. ДИНАМІКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ГРУНТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ РУХОМОЮ СІРКОЮDOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-6
 7. РОСЛИННИЦТВО КОРМОШ С.М. ОРГАНОГЕНЕЗ LEVISTICUM OFFICINALIS C. KOCH. Й LEONURUS GUINGUELOBATUS GILIB ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ DOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-7
 8. МИСЬКО О.І., ГУДЗОВАТА О.М. АДАПТИВНІСТЬ ЗРАЗКІВ КОЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ ДО АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗАКАРПАТТЯ. DOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-8
 9. МИСЬКО О.І., БОНДАРЧУК Т.М., ГУДЗОВАТА О.М., РАННЬОСТИГЛІ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ DOI: https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-9
 10. САВІНА О.І., МАТІЄГА О.О., ГЛЮДЗИК М.Ю., ШЕЙДИК К.А. МЕТОДОЛОГІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АПОМІКСИСУ У СЕЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ГЕТЕРОЗИСУ DOI: https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-10
 11. САДІВНИЦТВО та ВИНОГРАДАРСТВО МАТІЄГА О.О., САВІНА О.І., ПУКАНИЧ Є.М., ТОВТ Т.О. ОЦІНКА ЕНОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ

DOI: https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-11

 1. САВІНА О.І., ШЕЙДИК К.А., ЖЕЛТВАЙ П.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ АБРИКОСА ЧОРНОГО В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 DOI: https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-12

 1. САЛЬКА О.Ю., САВІНА О.І., ШЕЙДИК К.А., СОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧЕРВОНОМЯКУШНИХ СОРТІВ ЯБЛУНІ DOI: https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-13
 2. ШЕЙДИК К.А., САВІНА О.І., ЦВІГУН Д.І., ДУДКІН Д.О., ЧЕКАН Д.Ю. МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ПОШИРЕНИХ СОРТІВ ФУНДУКА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.. DOI:https://doi.org/10.47279/Plantscience_2023-01-14

Науковий журнал «Економіка: регіональний розвиток та інновації» https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01

 1. ВОЛЕНЩУК Н.А., ЛІХУШИНА Г.А., БАЛЯН І.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ DOI: https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-15
 2. ГАЗУДА Л.М., ІНДУС К.П., ВОЛОЩУК Н.Ю. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ АГРОТУРИЗМУ В МЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ . DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-16
 3. ГАЗУДА М.В., ГАЗУДА С.М., ЕРФАН В.Й. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
 4. DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-17
 5. МАЛІК М.Й., ШПИКУЛЯК О.Г., КОРІНЕЦЬ Р.Я., КСЕНОФОНТОВА К.Ю., МОРОЗОВА А.М. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-18
 6. НАВРОЦЬКИЙ Я.Ф. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ЯК ЧИННИК РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-19
 7. НЕЧИТАЙЛО В.В. ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ DOI: https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-20
 8. РАДЗЕЦЬКИЙ В.К., СПАСЬКИЙ Г.В. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА У ЗАКАРПАТТІ DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-21
 9. СЕМЕНЕНКО І.С., СПАСЬКИЙ Г.В. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-22
 10. СПАСЬКИЙ Г.В. РОЛЬ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ . DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-23
 11. СПАСЬКИЙ Г.В. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЇХ ОСОБЛИВОСТІ І ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЗАКАРПАТТЯ. DOI:https://doi.org/10.47279/Economy_2023-01-24