інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

У науковому дослідженні узагальнено теоретичні засади організації системи маркетингу й формування маркетингової стратегії суб’єкта господарювання, що базуються на спеціальних знаннях, застосування яких у процесі маркетингової діяльності дозволяє задіяти потенційні можливості фірми або ж організації щодо вибору оптимального варіанту маркетингової концепції, пошуку оптимальних моделей бренд-технологій з метою виробництва і просування власної продукції чи надання послуг на ринку. Обґрунтовано окремі організаційно-управлінські аспекти формування маркетингових бренд-технологій в аграрному секторі. Наголошується на дієвості маркетингових досліджень щодо вивчення попиту споживача, обґрунтування концепції торгової марки з привабливою для споживача назвою, що вирізнятиметься оригінальністю і яскравістю сприйняття і впізнаваності. Представлено організаційно-управлінську складову розвитку господарюючого суб’єкта, окреслено багатоаспектний характер маркетингових функцій, що уможливлює успішне здійснення маркетингової діяльності господарюючого суб’єкта, формування маркетингової стратегії на перспективу.

Розраховано на широке коло спеціалістів-аграрників, науковців, викладачів і студентів, працівників управлінських структур, які цікавляться питаннями сфери аграрного розвитку.