інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

У науковому дослідженні узагальнено теоретичні засади організації системи маркетингу й формування маркетингової стратегії суб’єкта господарювання, що базуються на спеціальних знаннях, застосування яких у процесі маркетингової діяльності дозволяє задіяти потенційні...
В рекомендаціях наведена характеристика аборигенних, поширених та нових для умов області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовища, та особливості їх розміщення у мікрозонах...
Видовий і сортовий склад генофонду роду Agastache в Україні потребує розширення і збагачення шляхом використання сучасних і вдосконалених методів селекції, а також через інтродукцію. Каталог є наочним узагальненням нових...
У молодих садах необхідно велику увагу приділяти грунтовим шкідникам, адже коренева система слабка і дуже вразлива. Авторами направлена робота саме над зведенням усіх наявних методичних і методологічних матеріалів та...
Видовий і сортовий склад генофонду роду Ocimum L. в Україні потребує розширення і збагачення шляхом використання сучасних і вдосконалених методів селекції, а також через інтродукцію. Каталог є наочним узагальненням...