Проблеми агропромислового комплексу Карпат

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

EnglishUkrainian

Політикою міжвідомчого тематичного наукового збірника «Проблеми агропромислового комплексу Карпат» щодо головних етичних норм, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування, віднесено таке:

 • у разі невпевненості рецензента у тому, що його кваліфікація відповідає рівню та напряму представленого у статті  дослідження, він повинен відразу відмовитися від рецензування;
 • метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
 • у процесі рецензування мають нівелюватися вузькоегоїстичні інтереси окремих осіб та шануватися інтелектуальна незалежність авторів;
 • для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність рецензентові забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього;
 • у разі наявності конфлікту інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента або у разі наявності таких професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • пріоритетною нормою виступає конфіденційність рецензованої статті, з огляду на яку рецензентові забороняється розкривати інформацію зі статті чи обговорювати ще не оприлюднені висновки та рекомендації автора з іншими колегами (винятком є випадок, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації, для чого потрібен дозвіл редакційної колегії);
 • серйозність звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента адекватного та аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідним посиланням (висновки рецензента не мають бути наклепницькими або такими, що дискредитують автора без наявності для цього серйозних підстав);
 • у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою щодо колективного розгляду авторської статті;
 • оскільки рецензент має відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що працюють у галузі рецензованої статті, зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента ідентифікуються як упереджені;
 • підтримка постійної періодичності видання міжвідомчого тематичного наукового збірника “Проблеми агропромислового комплексу Карпат ” вимагає від рецензента високої власної дисципліни, яка розкривається через своєчасність надання рецензії на статтю та у поважному відношенні до авторів статті (у разі прояву невихованості щодо авторів або систематичного надання рецензій низької якості чи порушення строків надання рецензій взаємовідносини з цим рецензентом припиняються);
 • при забороні рецензентові використовувати або розкривати неопубліковану інформацію чи аргументацію автора не вважається суперечливим до етичних норм припинення деяких з власних досліджень рецензента, якщо вони, на його думку, стають безрезультатними.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Авторське право © 2021 Insbakta. Всі права захищені.