Проблеми агропромислового комплексу Карпат

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

EnglishUkrainian

Головний редактор:

Москалець Т.З. , доктор біологічних наук, доцент, завідувач лабораторією селекції та технології вирощування ягідних культур, Інститут садівництва НААН (Україна)
Scopus Author ID: 57209653116
ORCID: 0000-0003-4373-4648
ResearcherID: H-4587-2017
Google Scholar:
E-mail: shunyascience@ukr.net

Заступник головного редактора

Кондратенко С.І., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  завідувач лабораторією          селекції пасльонових і гарбузових культур, Інститут овочівництва і баштанництва НААН (Україна)
Scopus Author ID: 57195303408
ORCID:0000-0002-8859-1604
ResearcherID:AAE-1334-2021
Google Scholar: link
E-mail: shtirlitsmail@gmail.com

Відповідальний секретар

Кормош С.М., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  завідувач лабораторією пряно-ароматичних та овочевих культур, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0002-1694-8280
ResearcherID:
Google Scholar: link
E-mail: korsveta1967@ukr.net  

Редакційна колегія

Івченко Т.В., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології, Інститут овочівництва і баштанництва НААН (Україна)
Scopus Author ID: 57190678823
ORCID:0000-0003-4316-362X
ResearcherID:AAE-1507-2021
Google Scholar: link
E-mail: tanivchenko@ukr.net 

Балян А.В., доктор економічних наук, професор, віце-президент НААН, Національна академія аграрних наук (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0003-2190-2022
ResearcherID:
Google Scholar: link
E-mail:

Меженський В.М., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0002-3154-1120
ResearcherID:N-5443-2016
Google Scholar:
E-mail: mezh1956@ukr.net

Іванова І.Є., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету Агротехнологій та екології, доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного (Україна)
Scopus Author ID: 85105793020
ORCID:0000-0003-2711-2021
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail: irynaivanova2017@gmail.com

Шабатура Т.С., доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства Одеського державного аграрного університету (Україна)
Scopus Author ID: 57216289612
ORCID:0000-0002-7107-0167
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:

Щербак О.В., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біотехнології відтворення, Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН (Україна)
Scopus Author ID: 56592894300
ORCID:0000-0001-6400-8990
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:

Дзіцюк В.В., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу генетики і біотехнології, Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН (Україна)
Scopus Author ID: 57195299787
ORCID:0000-0001-9697-4165
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail: valentynadzitsiuk@gmail.com

Газуда М.В., доктор економічних наук, доктор, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, ДВНЗ Ужгородський національний університет (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0003-3947-5997
ResearcherID: AAU-3600-2020
Google Scholar: link
E-mail:

Дяченко О.П., доктор наук з державного управління, доцент, професор, Цзянсуський педагогічний університет (Китай)
Scopus Author ID: 57211276380
ORCID:0000-0001-9670-2266
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:

 Шельов А.В., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії генетики, Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0003-1496-9667
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:
sheluiv@gmail.com

Гордієнко В.В., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією генетичних ресурсів Інституту картоплярства НААН (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0003-0407-1474
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail: beky@i.ua

 Жемойда В.Л., кандидат сільськогосподарських наук, доцент,доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. професора М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування (Україна)
Scopus Author ID: 57210196474
ORCID:0000-0002-4411-1592
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:

Глущенко Л.А., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:000-0003-2329-5537
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:

Савіна О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри плодоовочівництва та виноградарства ДВНЗ Ужгородський національний університет (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0003-1017-412Х
ResearcherID: 0003750
Google Scholar:
E-mail:

Шейдик К.А., кандидат сільськогосподарських наук,  Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0002-5249-2372
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:caroline.sheydik@uzhnu.edu.ua

Головач М.Й., кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторією тваринництва, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН (Україна)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0002-3010-907X
ResearcherID:0420208
Google Scholar:
E-mail:

Бубряк І.І. ,Ph.D, кафедра біохімії, Оксфордський університет, (Великобританія)
Scopus Author ID:
ORCID:0000-0001-9845-2969
ResearcherID:
Google Scholar:
E-mail:

 

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Авторське право © 2021 Insbakta. Всі права захищені.