Проблеми агропромислового комплексу Карпат

Міжвідомчий тематичний науковий збірник

EnglishUkrainian
  • Видання 29-30
  • Видання 28
  • Видання 27
  • Видання 26-25
  • Видання 24
  • Видання 23

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ГРУНТОЗНАВСТВО, РОСЛИННИЦТВО

А. В. ФАНДАЛЮК, В. С. ПОЛІЧКО, В. В. КАНАЙЛО.

ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. Ц. ЖУКОВСЬКА.

НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

Ю. М. ЯНОЧКО, А. В. ФАНДАЛЮК, Є. О. ПОПОВИЧ

ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ ТА БІОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. В. ФАНДАЛЮК, І. В. КОМАР, А. І. ЧОПАК.

ДИНАМІКА ВМІСТУ РУХОМИХ СПОЛУК ФОСФОРУ У ГРУНТАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, В. С. ПОЛІЧКО.

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК, В. О. РОМАНКО

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. П. ПОСТОЄНКО.

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, НЕЗБАЛАНСОВАНИХ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ЖИВЛЕННЯ ПРИ ВНЕСЕННІ ЇХ ПІД КУКУРУДЗУ

Т. З. МОСКАЛЕЦЬ, В. В. МОСКАЛЕЦЬ, В. І. МОСКАЛЕЦЬ,
Н. М. БУНЯК,Ю. М. БАРАТ, О. В. КНЯЗЮК.

СОРТ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЮВІВАТА 60 – ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ЗЕРНОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СЕЛЕКЦІЇ НА АДАПТИВНІСТЬ ТА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ФОТОПЕРІОДУ

В. В. ГОРДІЄНКО, В. В. КАНАЙЛО, Т. В. КАНАЙЛО.

ВИВЧЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ БУЛЬБ

В. М. КОЗИК.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕГРАДОВАНИХ СІНОКОСІВ І ПАСОВИЩ У ГІРСЬКІЙ ЗОНІ КАРПАТ

О. І. МИСЬКО, О. О. МАТІЄГА, О. М. ГУДЗОВАТА

ІНЦУХТ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ – ДОНОРИ ЦІННИХ ОЗНАК

САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО

О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. Ц. ЖУКОВСЬКА, Л. В. ФОДОР.

НОВІ ВИДИ ВИНОПРОДУКЦІЇ ТИПУ ВЕРМУТІВ НА ОСНОВІ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Н. Ф. ШАХНОВИЧ.

ОЦІНКА АДАПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

ТВАРИННИЦТВО

Й. С. ВИСОЧАНСЬКИЙ, Н. Л. РЕЗНИКОВА.

ВИРОЩУВАННЯ, УТРИМАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИВ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА

Л. ГАЗУДА, М. ГАЗУДА, Н. ВОЛОЩУК.

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. В. ПАЛЕНИЧАК.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ ІПДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЇХ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ

М. ГАЗУДА, С. ГАЗУДА, В. ЕРФАН

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ БРЕНД-ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОР

М. ТАЛАВИРЯ, В. ПОЛЬОХОВИЧ, В. ВАЩЕНКО, Л. СТРНАД

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА СФЕРУ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

Л. ГАЗУДА, Н. ВОЛОЩУК, О. МАТІЄГА

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020.

МАТІЄГА О. О

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НААН

ПАПЛЕНИЧАК О. В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

КОРМОШ С. М

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДУ OCIMUMBASILICUML. ТА ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ

МИСЬКО О. І., ПОСТОЄНКО Л. П.

ПЕРСПЕКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

ШЕЙДИК К. А., МАТІЄГА О. О., САВІНА О. І.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ СОРТІВ СВІТОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МАХОРКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

ІВАНУС А. В., САВІНА О. І., БРИНДЗ А. Я.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРЕШНІ У ФІТОФАРМАКОЛОГІЇ

САВІНА О. І., ЧЕКАН Д., ЦВІГУН Д. І.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ФУНДУКА В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

ШИНКАРЬОВА Д. М.

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ ШОВКОВИЦІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

І.В. БАЛЯН, О.С. ЛЮБКА, Л.В. ФОДОР

ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ ТА МІКРОЗОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИКІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ, В.В. БУРЯ

ПРІОРИТЕТНІ КОРМИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ.2020.ВИП.27.

МАТІЄГА О.О., САВІНА О. І., КУРТЯК О. Ю., ЧАЛБАШ М.

ВИДІЛЕННЯ АБОРИГЕННИХ ТА ЦІННИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КАНАЙЛО В. В., КАНАЙЛО Т. В

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУСІВОЗМІНА

БАНДУРОВИЧ Ю. Ю., КОМАР І. В., ФАНДАЛЮК А. В.

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АГРОХІМІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКАРПАТТЯ

МИСЬКО О. І., ПОСТОЄНКО Л. П.

ДИНАМІКА ВМІСТУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТАХ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

БАНДУРОВИЧ Ю.Ю., ТОВТ Т. Е.

СТАН РОДЮЧОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПАЛАМАРЧУК С. О., ПОЛІЧКО В. С., МАТВІЄНКО З. М.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ У МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА МОНІТОРИНГОВИХ ДІЛЯНКАХ

ПОЛІЧКО В. С., ПАЛАМАРЧУК С. О., МАТВІЄНКО З. М.

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

DOI: https://insbakta.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/09-3.pdf

ПОЛІЧКО В. С., ПАЛАМАРЧУК С. О., МАТВІЄНКО З. М.

ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНОГО СУПРОВОДУ ЗГІДНО МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ У СВАЛЯВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФАНДАЛЮК А. В., ДІДРЕНЦЕЛ Т. М., ЧОПАК А. І.

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЯНОЧКО Ю. М., ФАНДАЛЮК А. В. САБЕЛКО О. В.

ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ У ГРУНТАХ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АГІЙ В. М.

СИЧУЖНІ СИРИ: ТЕХНОЛОГІЯ, ПРЯНОАРОМАТИЧНІ ДОБАВКИ І ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

АГІЙ В. М.,  ГОНЧАРЕНКО І. В.

КРОЛІВНИЦТВО: НОВА РЕПРОДУКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ, ТУРОВІ ОКРОЛИ ТА СЕЛЕКЦІЙНОГОСПОДАРСЬКІ АСПЕКТИ ГАЛУЗІ

АГІЙ В. М.

БАЖАНА КОНСТИТУЦІЯ КРОЛІВ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ДЕЯКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ СТИМУЛЯЦІЇ ОХОТИ КРОЛЕМАТОК

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Заснований у 1991 році. 2017. Випуск 25-26.

А.В. БАЛЯН, Г.В. СПАСЬКИЙ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТТЯ1

Г.В. СПАСЬКИЙ

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НИНІШНІХ УМОВАХ2

І.В. БАЛЯН, О. М. МИКУЛІН, Л.Ц. ЖУКОВСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ М. М. КУЛЕШОВА У СИСТЕМІ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА3

О.В. ПАЛЕНИЧАК

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ4

О.М. МИКУЛІН

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗАКАРПАТТЯ5

О.В. ПАЛЕНИЧАК

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ6

І.С. СТЕПАШУК, Т.М. БОНДАРЧУК

РОЗПОДІЛ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПО ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТАХ В ДЕРНОВО-БУРОЗЕМНИХ ГРУНТАХ7

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК,  О.О. ГЛИВКА, І.В. КОМАР

ДИНАМІКА ВМІСТУ КАЛІЮ У ҐРУНТАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ 8

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ,  В.С. ПОЛІЧКО,  А.В. ФАНДАЛЮК, Л.М. ДОБРА

СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ9

Л.М. ДОБРА, А.В. ФАНДАЛЮК,  В.С. ПОЛІЧКО,  Т.І. НАЛИВАЙКО

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН10

Н.Ф. ШАХНОВИЧ,  О.А. МЕЛЬНИЧУК

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗНАК КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ11

В.Ю. СТАРОСТА

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ МУШМУЛИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ12

О.С. ЛЮБКА, Л.В.ФОДОР

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИНОГРАДАРСТВА БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ13

С.І. КОРНІЄНКО, Т.К. ГОРОВА, О.В. ХАРЕБА, І.Е. ПОВЛІН,  С.М. КОРМОШ

БІОХІМІЧНИЙ, ЛІКУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРТУ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО АТЛАНТ14

О.І. МИСЬКО,  О.О. МАТІЄГА,  Л.П. ПОСТОЄНКО

ОЦІНКА САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ15

О.І. САВІНА, О.М. КОВАЛЮК

ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОРТУ ТЮТЮНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ16

О.І.САВІНА,  К.А.ШЕЙДИК,  О.М.КОВАЛЮК,  О.О.МАТІЄГА

ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ17

В.М. АГІЙ, Л.Ц. ЖУКОВСЬКА, Т.М. ДУРДИНЕЦЬ,  I.В ГУЛЕНКО

ВИРОБНИЦТВО СИЧУЖНИХ СИРІВ З ОВЕЧОГО МОЛОКА В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ18

В.М. АГІЙ,  М.П. ГУЛЕНКО

КОМПЛЕКСНА МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ ЗАКАРПАТТЯ - ДІЄВИЙ ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПІЛОБЕЗОАРІВ У ЯГНЯТ19

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ПЛЕМІННИХ ЯКОСТЕЙ І ЗБЕРЕЖЕННЮ ГЕНОФОНДУ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ ВРХ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ20

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ

ВИРОЩУВАННЯ ПОМІСНИХ КОРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ М’ЯСНОГО ТА КОМБІНОВАНОГО НАПРЯМКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ21

О.П. ШИЛКІН, Г.І. ШИЛКІНА

ПЕРЛІТ В ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНОЇ ПІДКОРМКИ ДЛЯ ВОДОПЛАВАЮЧОЇ ПТИЦІ22

Р.Г. ФІЛЕП, Г.І. ШИЛКІНА,  О.П. ШИЛКІН

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 23

Г. І. ШИЛКІНА,  О. П. ШИЛКІН,  І. В. БАЛЯН

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ24

Спаський Г.В

AGROCHEMICAL ASSESSMENT OF VARIOUS FERTILIZERS SYSTEMS OF CORN IN TRANSCARPATHIA ON THE BASIS OF MICROELEMENTS’ BALANCE INDICATORS

Н. М. Котько

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ф. В. Іваненко

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

А. О. Соколова, М. О. Поліщук, К. С. Пахольчук

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С.Ж. Фарафонов

ЯКІСТЬ МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ЄС: ПОКАЗНИКИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Калинка А. К. Семенишин Н.В.

ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ БУКОВИНИ

Агій В. М.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Заснований у 1991 році. 2015. Випуск 24.

А.В. БАЛЯН, Г.В. СПАСЬКИЙ

ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Г.В. СПАСЬКИЙ

OЦIHKA IHВЕСTИЦІЙHОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «БЕРЕГ»

О.В. ПАЛЕНИЧАК

ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О.М. МИКУЛІН, І.В. БАЛЯН, О.О. СОЛОНКА

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.В. ПАЛЕНИЧАК

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЩАДЛИВОГО І ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

О.Р. ТИМЧИШИН

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Л.М. МАГАС

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ.

Д.В.НЕМІШ, П.Д. НЕМІШ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРГОБКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА БІОПАЛИВО

З.З.ЧОМА, Ж.Й. ЧОМА, Т.М. БОНДАРЧУК

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ ВІДНОСНОМІКРОЕЛЕМЕНТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ,  А. В. ФАНДАЛЮК, І. С. СТЕПАШУК, Ю. М. ЯНОЧКО

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

Л.В. МАЗАЄВА, А.В. ФАНДАЛЮК, В.С. ПОЛІЧКО, Л.М. ДОБРА, В.В. ПОХИЛ

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ

О.Р. ПАСІЧНИК, В.С. ПОЛІЧКО

ДИНАМІКА ВМІСТУ ЦЕЗІЮ-137 В ҐРУНТАХ ЗАКАРПАТТЯ 1984-2014 роки

З.З. ЧОМА, Ж.Й. ЧОМА, Т.М. БОНДАРЧУК

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ РУХОМИХ ФОРМ МІДІ, ЦИНКУ ТА БОРУ В ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНОМУ ОГЛЕЄНОМУ ҐРУНТІ

В.В.КАНАЙЛО, Т.В. КАНАЙЛО

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ- СІВОЗМІНА.

Т. Ю.ЧЕКАН,  О. І. САВІНА,  В. В. СИМОЧКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФУНГІЦИДІВ ПРОТИ МІКОЗІВ ПЕРСИКА В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н.Ф. ШАХНОВИЧ, О.А. МЕЛЬНИЧУК

ВПЛИВ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНЯТКОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР В НИЗИННІЙ ЗОНІ ЗАКАРПАТТЯ

Н.Ф. ШАХНОВИЧ, О.А. МЕЛЬНИЧУК, О.І. МИСЬКО

ФІТОСАНІТАРНА СЕЛЕКЦІЯ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА КЛОНОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

О.О.МАТІЄГА, О.І.КОСТЬ

АНАЛІЗ ПРОЯВУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЕФЕКТА ГЕТЕРОЗИСУ ТЮТЮНУ У АПОМІКТІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ A1

М.А. ГЛЮДЗИК

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ТЮТЮНУ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ

О.І. МИСЬКО, О.О. МАТІЄГА, Л.П. ПОСТОЄНКО

ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

В.В. КАНАЙЛО, Т.В. КАНАЙЛО, С.С. ЧЕПУР

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ І РОЗВИТКУ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ В СІЯНИХ ТРАВОСТОЯХ ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ

О.Г. ЖУКОВСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗАКАРПАТТЯ В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ

В.М. АГІЙ, Л.Ц.ЖУКОВСЬКА, Т.М.ДУРДИНЕЦЬ, В.П.БОГДАН

ФЕРМЕНТИ В ГОДІВЛІ ТВАРИН ТА КУРЕЙ – ШЛЯХ ДО ЗДЕШЕВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА (ОГЛЯДОВА)

В.М. АГІЙ, О.С. КИСЦІВ,  Т.М. ДУРДИНЕЦЬ

ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ «БРИКЕТИ-ЛИЗУНЦІ МІНЕРАЛ ЖТ ДЛЯ ЖУЙНИХ ТВАРИН»

В.М. АГІЙ, М.П.ГУЛЕНКО,І.В. ГУЛЕНКО,Ю.І.ФАРКОВЕЦЬ

ПРОДУКЦІЯ СВИНАРСТВА – ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Г.І. ШИЛКІНА, О.П. ШИЛКІН, В.В. БУРЯ

ДО ПРОБЛЕМИ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ В СВИНАРСТВІ ЗАКАРПАТТЯ

Г.І. ШИЛКІНА, О.П. ШИЛКІН, Л.Ц. ЖУКОВСЬКА,

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ В ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Корнієнко С.І., Нестеренко Е.Л.,Горова Т.К.,  Терьохіна Л.А, Стовбір О.П.

ЛІКАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН РОДИНИ ЛОБОДОВИХ (CHENOPODIACEAELESS.) ТА МЕТОДИ ПРИСКОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Н.П. Садовська, А.Ф. Гамор, Г.Б. Попович, К.Б. Луканді

УРОЖАЙНІСТЬ БАМІЇ У ЗАКАРПАТТІ

Позняк О.В.

СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРТИМЕНТУ МАНГОЛЬДУ (БУРЯКУ ЛИСТКОВОГО)

Ткалич Ю.В.

ОЦІНКА МУТАНТНОГО ГЕНОФОНДУ САЛАТУ ПОСІВНОГО (LactucasativaL.) ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Заснований у 1991 році. 2014. Випуск 23

А.В. БАЛЯН  Г.В.СПАСЬКИЙ І.В. БАЛЯН
О.М. МИКУЛІН
О.С. ЛЮБКА,

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г.В. СПАСЬКИЙ, Я.Ю. ДЕМ’ЯН

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

А.В. ФАНДАЛЮК

50 РОКІВ СЛУЖБІ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК,Ю. М. ЯНОЧКО, І. С. СТЕПАШУК

ГУМУСОВИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ ПРОТЯГОМ 15-РІЧНОГО ПЕРІОДУ

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК, О.Р. ПАСІЧНИК, В.С. ПОЛІЧКО

ВИКОРИСТАННЯ НАМУЛУ ЯК ДОБРИВА НА ТЕРИТОРІЇ БЕРЕГІВСЬКОЇ МЕЛІОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК,  О.Р. ПАСІЧНИК, В.В. ПОХИЛ

ВМІСТ ЗАЛИШКІВ ПЕСТИЦИДІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ДЕРНОВОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ

О.Л. ЗАЛІЗНЯК, О.І. МЕЛЬНИЧУК,  Л.М. ДОБРА, В.С. ПОЛІЧКО, Л.В. МАЗАЄВА

МОНІТОРИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТТЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТІВ СТАЦІОНАРНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДІЛЯНОК

Л.В. МАЗАЄВА, В.С. ПОЛІЧКО, Л.М. ДОБРА, Я.Т. ПЕТРУШИНЕЦЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ГРУНТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ НА ПРИКЛАДІ БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ

Я.Т. ПЕТРУШИНЕЦЬ, О.Р. ПАСІЧНИК, В.С. ПОЛІЧКО,  Л.В. МАЗАЄВА,  Л.М. ДОБРА

БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ НА ПРИКЛАДІ АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

В.В. КАНАЙЛО, Т.В. КАНАЙЛО

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ- СІВОЗМІНА

А.В. БАЛЯН, Н.Ф. ШАХНОВИЧ, О.А. МЕЛЬНИЧУК

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ- СІВОЗМІНА

Н.Ф. ШАХНОВИЧ, .А. МЕЛЬНИЧУК, І.І. ПАПП,

ВИДІЛЕННЯ СПОНТАННИХ КЛОНІВ ЯБЛУНІ З ПОКРАЩЕНИМИ ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У НАСАДЖЕННЯХ ЗАКАРПАТТЯ

І.В. БАЛЯН, О.С. ЛЮБКА, Л.В. ФОДОР, О.О. СОЛОНКА

МІКРОЗОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИКІВ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О.О. МАТІЄГА, О.І. МИСЬКО

ПРОДУКТИВНІСТЬ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

А.В. БАЛЯН, НААН О.І. МИСЬКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ КУКУРУДЗЯНОГО МЕТЕЛИКА В АГРОЦЕНОЗАХ ЗАКАРПАТТЯ

О.І. САВІНА, М.Ю. ГЛЮДЗИК, О.О. МАТІЄГА

ЕКОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ СХРЕЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ

О.І. САВІНА, О.О. МАТІЄГА

ОЦІНКА БАЗОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ХВОРОБ

В.М. АГІЙ, Г.В. С ПАСЬКИЙ, М.І. ГРАБОВЕНСЬКИЙ, О.С. ТИЩЕНКО, Т.М. ДУРДИНЕЦЬ

ПРОБЛЕМА КОРМОВОГО БІЛКА ТА ДЕЯКІ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

В.М. АГІЙ, І.С. ВАКУЛЕНКО, М.П. ГУЛЕНКО, І.В. ГУЛЕНКО

КОРЕКЦІЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ФУНКЦІЙ КРОЛЕМАТОКШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ГОРМОНАЛЬНИХ ГОНАДОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРЕМІКСІВ

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ, В.В. БУРЯ

ПРІОРИТЕТНІ КОРМИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

Р.Г. ФІЛЕП

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІПОРОДНОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС

Г.І. ШИЛКІНА, О.П. ШИЛКІН

МОНІТОРИНГ ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ СКАЗУ В УКРАЇНІ

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Авторське право © 2021 Insbakta. Всі права захищені.