Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

В рекомендаціях викладені результати власних досліджень явища апоміксису у тютюну та узагальнені дослідження ряду вчених, які спостерігаються при регульованому факультативному апоміктичному розмноженні. Дослідження з цих питань відносяться до найбільш актуальних серед теоретичних основ селекції та в практичному застосуванні новітніх підходів щодо закріплення гетерозису, так як доповнюють знання в галузі популяційної генетики та гетерозису і дозволяють підвищити ефективність створення нових макросистем з широкими адаптаційними можливостями цієї культури. Без підключення апоміксису, як способу закріплення гетерозису та скорочення селекційного процесу усі поставлені питання вирішити якісно і швидко нереально.

Методика рекомендована науковцям для використання в селекції тютюну, а також може використовуватися у навчальному процесі у вищих учбових закладах.

МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЮТЮНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПОМІКСИСУ