інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

В каталозі наведено результати вивчення генетичної цінності самозапилених ліній кукурудзи в 2016-2020 рр. за ознаками продуктивності, адаптивності до умов зовнішнього середовища, стійкості до ураження хворобами та ушкодження шкідниками. Наведена...
Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідної роботи проведеної протягом 2019 – 2020 років по проекту «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів, як...
В рекомендаціях викладені результати власних досліджень явища апоміксису у тютюну та узагальнені дослідження ряду вчених, які спостерігаються при регульованому факультативному апоміктичному розмноженні. Дослідження з цих питань відносяться до найбільш...
В рекомендаціях викладені результати вивчення різних сортів та порід плодових культур, їх морфологічні, біологічні та адаптаційні властивості, екологічно-безпечна технологія вирощування яблуні та груші в низинній та передгірській зоні вирощування....
В рекомендаціях викладені результати вивчення різних сортів персика в умовах Закарпаття, їх морфологічні, біологічні та адаптаційні властивості, технологія вирощування в низинній зоні Закарпаття. Запропоновані для виробництва кращі сорти, окремі...
Схвалено і рекомендовано до видання Вченою радою Закарпатської ДСГДС НААН України, протокол № 11 від 27 жовтня 2020 року Повнішу інформацію можна одержати за адресою: Закарпатська ДСГДС НААН України...
Методичні рекомендації розроблені за результатами виконання ПНД 18 «Овочівництво і баштанництво» Схвалено і рекомендовано до видання Вченою радою Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України Протокол № 11 від...
Проаналізовано сучасний стан і перспективи відтворення добазового та базового насіння картоплі. Обґрунтовано потребу забезпечення насіннєвим матеріалом картоплі товаровиробників різних форм власності. Визначено економічну ефективність виробництва картоплі в гірській зоні...