Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Збірник тез Міжнародної наукової конференції
присвяченій 70-річчю Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції

У збірнику наведено результати досліджень з актуальних проблем: соціально-економічного розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки, визначені основні інноваційні складові успішного виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрямки вирішення проблем в галузі тваринництва.