Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

Формування генетичного фонду тютюну розпочато в Україні з 1980 року, що стало послідовним продовженням наукових досліджень науковців Всесоюзного інституту тютюну і махорки в Краснодарі. Започатковано роботу Власовим В.І., Сучковим В.І., Рубан Е. В., Іванова Т. З. та Іваницький К. І., але колекція не була систематизована за ознаками, а лише за сортотипами з наведенням параметрів продуктивності вегетативної маси без дослідження генеративних органів та здатності до насіннєвого розмноження. Тому започатковані нами дослідження є актуальними і цінними при формуванні вітчизняної генетичної бази тютюну.

Ознакові колекції служать для оптимізації складу та обсягу базових колекцій – складових національного генетичного банку рослин України, якою є зокрема колекція тютюну Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, цілеспрямованого залучення, ефективного використання та збереження цінного генофонду.

Нашою метою є виявлення основних генеративних ознак, які впливають на формування продуктивності суцвіття та встановити сорти-еталони з притаманними ознаками їх прояву.