Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

В рекомендаціях проаналізовано сучасний стан виноградарства Закарпатської області та мікрозони поширення нових та районованих сортів винограду, наведено характеристику нових для умов області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовища, які рекомендовані для формування сировинної бази для високоякісного виноробства Закарпатської області. Узагальнено результати наукових досліджень по даному питанню.

Рекомендації розраховані на спеціалістів сільськогосподарських підприємств виноградно-виноробного профілю, студентів, фермерів, та виноградарів- виноробів любителів.