Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

У методиці узагальнено результати досліджень щодо виявлення та створення нових адаптивних джерел для селекції любистку лікарського й собачої кропиви п’ятилопатевої за основними господарсько-цінними ознаками, відображено параметри варіабельності кількісних ознак вихідного матеріалу для створення нової моделі сорту.

Обґрунтовано та розкрито методичні підходи щодо створення конкурентоздатних сортів любистку лікарського та собачої кропиви п’ятилопатевої, проведено оцінку вихідного уже створеного матеріалу за основними ознаками, визначено оптимальну схему селекції для одержання сортів пряно-ароматичних і лікарських рослин, проведено оптимізацію добору за основними ознаками із врахуванням особливостей успадкування морфологічних ознак, втілення практичного використання нових підходів до створення конкурентоспроможних сортів і гібридів вищевказаних видів.