інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

В процесі дослідження узагальнено й обґрунтовано організаційно-економічні підходи до забезпечення розвитку аграрного підприємництва прикордонного регіону в умовах євроінтеграційних процесів. Крізь призму багатофункціональності й взаємозумовленості поєднання економічних інтересі в і взамовідносин між виробниками сільськогосподарської продукції, промисловістю й сектором торгівлі, де відбувається реалізація товарів, акцентовано увагу на вагомості функціонування суб’єктів підприємництва у сфері аграрного бізнесу. Зазначене дасть можливість реалізації ефективної підприємницької діяльності у сфері аграрного господарювання й дотримання балансу між максимізацією прибутку і раціональним, бережливим ставленням до природних відновлюваних ресурсів, використовуваних у сільському господарстві.

Видання розраховано на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів і студентів, працівників управлінських структур, які цікавляться питаннями розвитку аграрного підприємництва в сучасних умовах трансформації євроінтеграційних процесів.