інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

В процесі дослідження узагальнено й обґрунтовано організаційно-економічні підходи до забезпечення розвитку аграрного підприємництва прикордонного регіону в умовах євроінтеграційних процесів. Крізь призму багатофункціональності й взаємозумовленості поєднання економічних інтересі в і...
Використання апоміксису у селекції тютюну відкриває великі перспективи для збереження гетерозиготної системи генів. Апомікти можуть брати участь у схрещуваннях в якості батьківської форми і передавати гібридам домінантний комплекс, який...
Рекомендації складені на основі наукових досліджень, літературних та науково-довідникових джерел. Перехід аграрного сектора економіки України до ринку ЄС зумовлює не тільки необхідність реформування відносин власності і становлення нових форм...
Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідної роботи проведеної протягом 2019 – 2020 років по проекту «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів, як...