Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

  • 24.10.2021
  • Starweb
  • 0

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Заснований у 1991 році. 2014. Випуск 23

А.В. БАЛЯН  Г.В.СПАСЬКИЙ І.В. БАЛЯН
О.М. МИКУЛІН
О.С. ЛЮБКА,

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г.В. СПАСЬКИЙ, Я.Ю. ДЕМ’ЯН

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

А.В. ФАНДАЛЮК

50 РОКІВ СЛУЖБІ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК,Ю. М. ЯНОЧКО, І. С. СТЕПАШУК

ГУМУСОВИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ ПРОТЯГОМ 15-РІЧНОГО ПЕРІОДУ

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК, О.Р. ПАСІЧНИК, В.С. ПОЛІЧКО

ВИКОРИСТАННЯ НАМУЛУ ЯК ДОБРИВА НА ТЕРИТОРІЇ БЕРЕГІВСЬКОЇ МЕЛІОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК,  О.Р. ПАСІЧНИК, В.В. ПОХИЛ

ВМІСТ ЗАЛИШКІВ ПЕСТИЦИДІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ДЕРНОВОГО ОПІДЗОЛЕНОГО ҐРУНТУ

О.Л. ЗАЛІЗНЯК, О.І. МЕЛЬНИЧУК,  Л.М. ДОБРА, В.С. ПОЛІЧКО, Л.В. МАЗАЄВА

МОНІТОРИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТТЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТІВ СТАЦІОНАРНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДІЛЯНОК

Л.В. МАЗАЄВА, В.С. ПОЛІЧКО, Л.М. ДОБРА, Я.Т. ПЕТРУШИНЕЦЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ГРУНТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ НА ПРИКЛАДІ БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ

Я.Т. ПЕТРУШИНЕЦЬ, О.Р. ПАСІЧНИК, В.С. ПОЛІЧКО,  Л.В. МАЗАЄВА,  Л.М. ДОБРА

БАЗА ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ НА ПРИКЛАДІ АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

В.В. КАНАЙЛО, Т.В. КАНАЙЛО

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ- СІВОЗМІНА

А.В. БАЛЯН, Н.Ф. ШАХНОВИЧ, О.А. МЕЛЬНИЧУК

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ- СІВОЗМІНА

Н.Ф. ШАХНОВИЧ, .А. МЕЛЬНИЧУК, І.І. ПАПП,

ВИДІЛЕННЯ СПОНТАННИХ КЛОНІВ ЯБЛУНІ З ПОКРАЩЕНИМИ ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У НАСАДЖЕННЯХ ЗАКАРПАТТЯ

І.В. БАЛЯН, О.С. ЛЮБКА, Л.В. ФОДОР, О.О. СОЛОНКА

МІКРОЗОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВИНОГРАДНИКІВ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О.О. МАТІЄГА, О.І. МИСЬКО

ПРОДУКТИВНІСТЬ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

А.В. БАЛЯН, НААН О.І. МИСЬКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ КУКУРУДЗЯНОГО МЕТЕЛИКА В АГРОЦЕНОЗАХ ЗАКАРПАТТЯ

О.І. САВІНА, М.Ю. ГЛЮДЗИК, О.О. МАТІЄГА

ЕКОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ СХРЕЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ

О.І. САВІНА, О.О. МАТІЄГА

ОЦІНКА БАЗОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ХВОРОБ

В.М. АГІЙ, Г.В. С ПАСЬКИЙ, М.І. ГРАБОВЕНСЬКИЙ, О.С. ТИЩЕНКО, Т.М. ДУРДИНЕЦЬ

ПРОБЛЕМА КОРМОВОГО БІЛКА ТА ДЕЯКІ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

В.М. АГІЙ, І.С. ВАКУЛЕНКО, М.П. ГУЛЕНКО, І.В. ГУЛЕНКО

КОРЕКЦІЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ФУНКЦІЙ КРОЛЕМАТОКШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ГОРМОНАЛЬНИХ ГОНАДОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРЕМІКСІВ

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ, В.В. БУРЯ

ПРІОРИТЕТНІ КОРМИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

Р.Г. ФІЛЕП

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВЕЦЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІПОРОДНОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС

Г.І. ШИЛКІНА, О.П. ШИЛКІН

МОНІТОРИНГ ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ СКАЗУ В УКРАЇНІ