Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Національна академія аграрних наук

  • 24.10.2021
  • Starweb
  • 0

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Заснований у 1991 році. 2015. Випуск 24.

А.В. БАЛЯН, Г.В. СПАСЬКИЙ

ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Г.В. СПАСЬКИЙ

OЦIHKA IHВЕСTИЦІЙHОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «БЕРЕГ»

О.В. ПАЛЕНИЧАК

ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О.М. МИКУЛІН, І.В. БАЛЯН, О.О. СОЛОНКА

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.В. ПАЛЕНИЧАК

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЩАДЛИВОГО І ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

О.Р. ТИМЧИШИН

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Л.М. МАГАС

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ.

Д.В.НЕМІШ, П.Д. НЕМІШ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРГОБКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА БІОПАЛИВО

З.З.ЧОМА, Ж.Й. ЧОМА, Т.М. БОНДАРЧУК

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ ВІДНОСНОМІКРОЕЛЕМЕНТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ,  А. В. ФАНДАЛЮК, І. С. СТЕПАШУК, Ю. М. ЯНОЧКО

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

Л.В. МАЗАЄВА, А.В. ФАНДАЛЮК, В.С. ПОЛІЧКО, Л.М. ДОБРА, В.В. ПОХИЛ

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ

О.Р. ПАСІЧНИК, В.С. ПОЛІЧКО

ДИНАМІКА ВМІСТУ ЦЕЗІЮ-137 В ҐРУНТАХ ЗАКАРПАТТЯ 1984-2014 роки

З.З. ЧОМА, Ж.Й. ЧОМА, Т.М. БОНДАРЧУК

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ РУХОМИХ ФОРМ МІДІ, ЦИНКУ ТА БОРУ В ДЕРНОВО-ОПІДЗОЛЕНОМУ ОГЛЕЄНОМУ ҐРУНТІ

В.В.КАНАЙЛО, Т.В. КАНАЙЛО

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ- СІВОЗМІНА.

Т. Ю.ЧЕКАН,  О. І. САВІНА,  В. В. СИМОЧКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФУНГІЦИДІВ ПРОТИ МІКОЗІВ ПЕРСИКА В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н.Ф. ШАХНОВИЧ, О.А. МЕЛЬНИЧУК

ВПЛИВ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНЯТКОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР В НИЗИННІЙ ЗОНІ ЗАКАРПАТТЯ

Н.Ф. ШАХНОВИЧ, О.А. МЕЛЬНИЧУК, О.І. МИСЬКО

ФІТОСАНІТАРНА СЕЛЕКЦІЯ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА КЛОНОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

О.О.МАТІЄГА, О.І.КОСТЬ

АНАЛІЗ ПРОЯВУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЕФЕКТА ГЕТЕРОЗИСУ ТЮТЮНУ У АПОМІКТІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ A1

М.А. ГЛЮДЗИК

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ТЮТЮНУ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ

О.І. МИСЬКО, О.О. МАТІЄГА, Л.П. ПОСТОЄНКО

ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

В.В. КАНАЙЛО, Т.В. КАНАЙЛО, С.С. ЧЕПУР

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ І РОЗВИТКУ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ В СІЯНИХ ТРАВОСТОЯХ ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ

О.Г. ЖУКОВСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗАКАРПАТТЯ В ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ

В.М. АГІЙ, Л.Ц.ЖУКОВСЬКА, Т.М.ДУРДИНЕЦЬ, В.П.БОГДАН

ФЕРМЕНТИ В ГОДІВЛІ ТВАРИН ТА КУРЕЙ – ШЛЯХ ДО ЗДЕШЕВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА (ОГЛЯДОВА)

В.М. АГІЙ, О.С. КИСЦІВ,  Т.М. ДУРДИНЕЦЬ

ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ «БРИКЕТИ-ЛИЗУНЦІ МІНЕРАЛ ЖТ ДЛЯ ЖУЙНИХ ТВАРИН»

В.М. АГІЙ, М.П.ГУЛЕНКО,І.В. ГУЛЕНКО,Ю.І.ФАРКОВЕЦЬ

ПРОДУКЦІЯ СВИНАРСТВА – ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Г.І. ШИЛКІНА, О.П. ШИЛКІН, В.В. БУРЯ

ДО ПРОБЛЕМИ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ В СВИНАРСТВІ ЗАКАРПАТТЯ

Г.І. ШИЛКІНА, О.П. ШИЛКІН, Л.Ц. ЖУКОВСЬКА,

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ В ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Корнієнко С.І., Нестеренко Е.Л.,Горова Т.К.,  Терьохіна Л.А, Стовбір О.П.

ЛІКАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН РОДИНИ ЛОБОДОВИХ (CHENOPODIACEAELESS.) ТА МЕТОДИ ПРИСКОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Н.П. Садовська, А.Ф. Гамор, Г.Б. Попович, К.Б. Луканді

УРОЖАЙНІСТЬ БАМІЇ У ЗАКАРПАТТІ

Позняк О.В.

СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРТИМЕНТУ МАНГОЛЬДУ (БУРЯКУ ЛИСТКОВОГО)

Ткалич Ю.В.

ОЦІНКА МУТАНТНОГО ГЕНОФОНДУ САЛАТУ ПОСІВНОГО (LactucasativaL.) ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ