інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

  • 24.10.2021
  • Starweb
  • 0

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Заснований у 1991 році. 2017. Випуск 25-26.

А.В. БАЛЯН, Г.В. СПАСЬКИЙ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТТЯ1

Г.В. СПАСЬКИЙ

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НИНІШНІХ УМОВАХ2

І.В. БАЛЯН, О. М. МИКУЛІН, Л.Ц. ЖУКОВСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ М. М. КУЛЕШОВА У СИСТЕМІ ВСЕСОЮЗНОГО ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА3

О.В. ПАЛЕНИЧАК

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ4

О.М. МИКУЛІН

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗАКАРПАТТЯ5

О.В. ПАЛЕНИЧАК

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ6

І.С. СТЕПАШУК, Т.М. БОНДАРЧУК

РОЗПОДІЛ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПО ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТАХ В ДЕРНОВО-БУРОЗЕМНИХ ГРУНТАХ7

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК,  О.О. ГЛИВКА, І.В. КОМАР

ДИНАМІКА ВМІСТУ КАЛІЮ У ҐРУНТАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ 8

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ,  В.С. ПОЛІЧКО,  А.В. ФАНДАЛЮК, Л.М. ДОБРА

СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЗАКАРПАТТЯ9

Л.М. ДОБРА, А.В. ФАНДАЛЮК,  В.С. ПОЛІЧКО,  Т.І. НАЛИВАЙКО

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН10

Н.Ф. ШАХНОВИЧ,  О.А. МЕЛЬНИЧУК

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗНАК КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ11

В.Ю. СТАРОСТА

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ МУШМУЛИ В УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ12

О.С. ЛЮБКА, Л.В.ФОДОР

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИНОГРАДАРСТВА БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ13

С.І. КОРНІЄНКО, Т.К. ГОРОВА, О.В. ХАРЕБА, І.Е. ПОВЛІН,  С.М. КОРМОШ

БІОХІМІЧНИЙ, ЛІКУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО СОРТУ ГІСОПУ ЛІКАРСЬКОГО АТЛАНТ14

О.І. МИСЬКО,  О.О. МАТІЄГА,  Л.П. ПОСТОЄНКО

ОЦІНКА САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ15

О.І. САВІНА, О.М. КОВАЛЮК

ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОРТУ ТЮТЮНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ16

О.І.САВІНА,  К.А.ШЕЙДИК,  О.М.КОВАЛЮК,  О.О.МАТІЄГА

ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ17

В.М. АГІЙ, Л.Ц. ЖУКОВСЬКА, Т.М. ДУРДИНЕЦЬ,  I.В ГУЛЕНКО

ВИРОБНИЦТВО СИЧУЖНИХ СИРІВ З ОВЕЧОГО МОЛОКА В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ18

В.М. АГІЙ,  М.П. ГУЛЕНКО

КОМПЛЕКСНА МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ ЗАКАРПАТТЯ - ДІЄВИЙ ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПІЛОБЕЗОАРІВ У ЯГНЯТ19

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ ПЛЕМІННИХ ЯКОСТЕЙ І ЗБЕРЕЖЕННЮ ГЕНОФОНДУ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ ВРХ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ20

Й.С. ВИСОЧАНСЬКИЙ

ВИРОЩУВАННЯ ПОМІСНИХ КОРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ М’ЯСНОГО ТА КОМБІНОВАНОГО НАПРЯМКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ21

О.П. ШИЛКІН, Г.І. ШИЛКІНА

ПЕРЛІТ В ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНОЇ ПІДКОРМКИ ДЛЯ ВОДОПЛАВАЮЧОЇ ПТИЦІ22

Р.Г. ФІЛЕП, Г.І. ШИЛКІНА,  О.П. ШИЛКІН

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 23

Г. І. ШИЛКІНА,  О. П. ШИЛКІН,  І. В. БАЛЯН

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ24

Спаський Г.В

AGROCHEMICAL ASSESSMENT OF VARIOUS FERTILIZERS SYSTEMS OF CORN IN TRANSCARPATHIA ON THE BASIS OF MICROELEMENTS’ BALANCE INDICATORS

Н. М. Котько

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ф. В. Іваненко

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

А. О. Соколова, М. О. Поліщук, К. С. Пахольчук

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С.Ж. Фарафонов

ЯКІСТЬ МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ЄС: ПОКАЗНИКИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Калинка А. К. Семенишин Н.В.

ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ БУКОВИНИ

Агій В. М.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН