інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

  • 05.11.2021
  • Starweb
  • 0

ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ГРУНТОЗНАВСТВО, РОСЛИННИЦТВО

А. В. ФАНДАЛЮК, В. С. ПОЛІЧКО, В. В. КАНАЙЛО.

ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. Ц. ЖУКОВСЬКА.

НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

Ю. М. ЯНОЧКО, А. В. ФАНДАЛЮК, Є. О. ПОПОВИЧ

ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ ТА БІОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. В. ФАНДАЛЮК, І. В. КОМАР, А. І. ЧОПАК.

ДИНАМІКА ВМІСТУ РУХОМИХ СПОЛУК ФОСФОРУ У ГРУНТАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, В. С. ПОЛІЧКО.

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. Ю. БАНДУРОВИЧ, А. В. ФАНДАЛЮК, В. О. РОМАНКО

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. П. ПОСТОЄНКО.

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, НЕЗБАЛАНСОВАНИХ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ЖИВЛЕННЯ ПРИ ВНЕСЕННІ ЇХ ПІД КУКУРУДЗУ

Т. З. МОСКАЛЕЦЬ, В. В. МОСКАЛЕЦЬ, В. І. МОСКАЛЕЦЬ,
Н. М. БУНЯК,Ю. М. БАРАТ, О. В. КНЯЗЮК.

СОРТ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЮВІВАТА 60 – ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ЗЕРНОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СЕЛЕКЦІЇ НА АДАПТИВНІСТЬ ТА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ФОТОПЕРІОДУ

В. В. ГОРДІЄНКО, В. В. КАНАЙЛО, Т. В. КАНАЙЛО.

ВИВЧЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ПРОТИ ФІТОФТОРОЗУ БУЛЬБ

В. М. КОЗИК.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕГРАДОВАНИХ СІНОКОСІВ І ПАСОВИЩ У ГІРСЬКІЙ ЗОНІ КАРПАТ

О. І. МИСЬКО, О. О. МАТІЄГА, О. М. ГУДЗОВАТА

ІНЦУХТ ЛІНІЇ КУКУРУДЗИ – ДОНОРИ ЦІННИХ ОЗНАК

САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО

О. О. МАТІЄГА, І. В. БАЛЯН, Л. Ц. ЖУКОВСЬКА, Л. В. ФОДОР.

НОВІ ВИДИ ВИНОПРОДУКЦІЇ ТИПУ ВЕРМУТІВ НА ОСНОВІ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Н. Ф. ШАХНОВИЧ.

ОЦІНКА АДАПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

ТВАРИННИЦТВО

Й. С. ВИСОЧАНСЬКИЙ, Н. Л. РЕЗНИКОВА.

ВИРОЩУВАННЯ, УТРИМАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИВ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА

Л. ГАЗУДА, М. ГАЗУДА, Н. ВОЛОЩУК.

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. В. ПАЛЕНИЧАК.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ ІПДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЇХ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ

М. ГАЗУДА, С. ГАЗУДА, В. ЕРФАН

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ БРЕНД-ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОР

М. ТАЛАВИРЯ, В. ПОЛЬОХОВИЧ, В. ВАЩЕНКО, Л. СТРНАД

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА СФЕРУ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

Л. ГАЗУДА, Н. ВОЛОЩУК, О. МАТІЄГА

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ