інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку

Національна академія аграрних наук

Рекомендації складені на основі наукових досліджень, літературних та науково-довідникових джерел.

Перехід аграрного сектора економіки України до ринку ЄС зумовлює не тільки необхідність реформування відносин власності і становлення нових форм господарювання на селі, але й пошук шляхів раціонального розвитку галузі тваринництва, зокрема молочного скотарства, з урахуванням особливостей його ведення в окремих регіонах та природно-кліматичних зонах.

Автори з вдячністю приймуть побажання та доброзичливі зауваження щодо змісту рекомендацій і врахують їх у подальшій роботі над їх вдосконаленням.