Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах 2015 року (в Закарпатській області)

13.05.2020 shpilman 0

Рекомендації написані на основі узагальнення результатів наукових досліджень авторів та їх колег по Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України та даних […]

МОНІТОРИНГ СТЕБЛОВИХ І КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ КУКУРУДЗИ (методичні рекомендації)

13.05.2020 shpilman 0

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю стеблових і кореневих гнилей підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, а також розробок провідних […]

МОНІТОРИНГ ПІВНІЧНОГО ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗУ КУКУРУДЗИ (методичні рекомендації)

13.05.2020 shpilman 0

Методичні рекомендації по фітосанітарному контролю північного гельмінтоспоріозу підготовлено на основі досліджень науковців Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, а також розробок провідних науково-дослідних установ України і […]

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ВИНОРОБСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

13.05.2020 shpilman 0

В рекомендаціях проаналізовано сучасний стан виноградарства Закарпатської області та мікрозони поширення нових та районованих сортів винограду, наведено характеристику нових для умов області сортів винограду з […]

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА РІЗНИХ ТИПІВ ВИН З ТРАДИЦІЙНИХ СОРТІВ, КЛОНІВ ТА СОРТІВ ВИНОГРАДУ НОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

13.05.2020 shpilman 0

В рекомендаціях наведена характеристика нових для умов Закарпатської області сортів винограду з груповою стійкістю до несприятливих абіотичних та біотичних факторів середовищ. Запропоновано сорти для формування […]

НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ CAPSICUM ANNUM L. CONVAR. LONGUM DC (ПЕРЦЮ ПРЯНОГО СОЛОДКОГО)

13.05.2020 shpilman 0

У методиці висвітлено наукові питання щодо визначення ботаніко-біологічних особливостей генофонду перцю пряного солодкого (паприки солодкої). Апробовано технологію диференціації сортів із різною фенотиповістю, проведено оцінку вихідного […]

НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ за 2011-2015 роки

13.05.2020 shpilman 0

У виданні подані результати досліджень проведених науковими працівниками Закарпатської ДСГДС за період 2011-2015 років в галузях землеробства, зернового господарства, картоплярства, садівництва, виноградарства, кормовиробництва, годівлі тварин, […]

НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄС

13.05.2020 shpilman 0

Збірник тез Міжнародної наукової конференціїприсвяченій 70-річчю Закарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції У збірнику наведено результати досліджень з актуальних проблем: соціально-економічного розвитку підприємництва та кооперації аграрної […]

ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ (класифікатор)

13.05.2020 shpilman 0

Формування генетичного фонду тютюну розпочато в Україні з 1980 року, що стало послідовним продовженням наукових досліджень науковців Всесоюзного інституту тютюну і махорки в Краснодарі. Започатковано […]

ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH) В УМОВАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)

13.05.2020 shpilman 0

В рекомендаціях викладено науково-обґрунтовані та методичні питання щодо ботанічної і морфо-біологічної характеристики рослин ехінацеї пурпурової. Висвітлено господарське значення культури, а також вимоги рослин до умов […]